Banner

Østfold - Årsmøte

Torsdag 17. feb. 2022 kl. 16:00 - 16:30
Digitalt
Pris: Gratis (medlem)

Velkommen til årsmøte 2022

Dagsorden:

1. Konstituering

a. Godkjenning av innkallingen

b. Valg av ordstyrer

c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

2. Årsberetning

3. Innkomne forslag NB. Fristen for å sende inn forslag som ønskes behandlet på årsmøtet er innen torsdag 10. februar 2022. Forslag sendes til Trond-Atle Bokerød.

4. Valg

De som er på valg, er:

- Tre styremedlemmer

- To medlemmer til valgkomiteen

Pris medlemmer
Gratis