Banner

Oslo og Akershus: Årsmøte og frokostmøte: Personvern, Facebook og Google Analytics

Onsdag 02. mars 2022 kl. 08:00 - 10:00
Youngs, Youngstorget 3
Pris: Gratis (medlem)

Facebook og Google Analytics er sentrale verktøy i kommunikasjonsarbeidet. Men utfordringer knyttet til personvern i bruken av disse tjenestene løftes frem av Datatilsynet og andre. Hva betyr dette for oss kommunikasjonsfolk? Hva må vi ta hensyn til?

Vi inviterer til et møte for å skape mer forståelse for hva disse utfordringene er og hvordan man kan benytte slike tjenester så det ivaretar personvernet.

For å gi oss det bildet kommer Datatilsynet og Advokatfirmaet Føyen.

Veronica Buer, avdelingsleder i Datatilsynet:
Datatilsynet har tatt standpunkt om selv ikke å bruke Facebook, og vil gjøre rede for de vurderinger de har gjort og hensyn man må ta i bruken av Facebook og Google Analytics.

Kjetil Wick Sætre, advokat i Advokatfirmaet Føyen AS:
Avgjørelser fra europeiske datatilsynsmyndigheter og uttalelser fra det norske Datatilsynet, har gjort mange norske virksomheter usikre på lovligheten av å bruke Google Analytics og andre analytics-verktøy på sine nettsider. Kjetil vil fortelle hvordan virksomheter i praksis kan forholde seg til de juridiske og praktiske problemstillingene dette reiser. Han vil også fortelle om IKT-Norges risikovurdering av å være på Facebook.

Det vil bli avholdt årsmøte for Kommunikasjonsforeningen Oslo/Akerhus innledningsvis i møtet.

Dagsorden årsmøtet:

  1. Konstituering
  2. Styrets årsberetning for 2021
  3. Strategi og aktiviteter for 2022
  4. Innkomne forslag
  5. Navneendring
  6. Samarbeid med studentlaget i Oslo
  7. Valg

Servering av frokost starter kl. 08:00, og programmet starter kl. 08:30 med årsmøte og deretter den faglige delen.

Velkommen!

Pris medlemmer
Gratis