Banner

Innlandet: Årsmøte

Torsdag 17. mars 2022 kl. 18:00 - 19:00
Digitalt
Pris: Gratis (medlem)

Torsdag 17. mars innkalles det til årsmøte i Norsk Kommunikasjonsforening Innlandet.

Møtet gjennomføres digitalt.

Agenda

  1. Konstituering 
  • Godkjenning av innkallingen
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
  1. Årsberetning og regnskap for 2021Aktivitetsplan for 2022
  2. Innkomne forslag
  3. Valg
Pris medlemmer
Gratis