Banner

Vestland: Frokostmøte

Tirsdag 27. sep. 2022 kl. 08:00 - 10:00
Hotell Terminus
Pris: Gratis (medlem) , Gratis (ikke-medlem)

Hvordan kommunisere sensitive budskap til målgrupper i sårbare situasjoner - samtidig som vi ivaretar oss selv?

Som kommunikatør er du ofte involvert når de vanskeligste sakene skal kommuniseres. Det kan være i forbindelse med forebyggende informasjonskampanjer eller i en nøkkelrolle når krisen inntreffer. Fellesnevneren er at du i disse tilfellene skal bidra med å utarbeide og formidle tunge og sensitive budskap.

Noen ganger har vi også egne erfaringer som kan gjøre det utfordrende å jobbe med denne type saker.

Hvilke hensyn må vi ta når vi skal nå målgrupper i sårbare situasjoner? Og hvordan kan vi som kommunikatører ivareta oss selv når vi er involvert i kommunikasjon av sensitive budskap

Program  

På frokostmøtet kommer Bente Aae, kommunikasjonsdirektør i Helse Vest, for å fortelle om hvordan de jobbet med kampanjen “Snakk om det - åpenhet kan redde liv”.

Kampanjen hadde som formål å skape mer åpenhet rundt selvmord og forståelse av hvor viktig det er å snakke åpent om selvmordstanker. De ønsket å synliggjøre hvor viktig, og potensielt livreddende en samtale kan være.

Anette Fondevik, kommunikasjonssjef i Allier Gruppen vil fortelle hvordan hun som pårørende opplevde å være involvert i informasjonsarbeidet, da to kollegaer valgte å avslutte livet i løpet av samme året, og jobbe med konseptutvikling ifm. HMS-uken med temaet psykisk helse.

Avslutningsvis vil Heidi Wittrup Djup, psykologspesialist ved Senter for Krisepsykologi i Bergen, dele konkrete råd om hvordan ledere og/eller kommunikatører på best mulig måte kan ivareta seg selv når de er involvert i denne type kommunikasjonssituasjoner.  

Servering

Frokost fra klokken 08.00
Programmet starter kl. 08.30

Ta gjerne med en kollega, en sjef, noen fra HR eller andre som kan ha nytte av å delta på dette frokostmøtet. Husk å melde på kollegaen din (velg ikke-medlem)!

Pris medlemmer
Gratis
Pris Ikke-Medlemmer
Gratis