Banner

Møre og Romsdal: Årsmøte

Torsdag 24. feb. 2022 kl. 20:00 - 21:00
Digitalt
Pris: Gratis (medlem)

Styret i Kommunikasjonsforeininga Møre og Romsdal inviterer medlemmane til årsmøte.

Årsmøtet blir arrangert digitalt, torsdag 24. februar klokka 20.00.

Eventuelle saker som eit medlem ønskjer å ta opp må sendast til styreleiar Benjamin Ulstein seinast 17. februar.

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Val av ordstyrar
  3. Val av referent og to personar til å underskrive protokollen
  4. Godkjenning av årsmeldinga 2021
  5. Godkjenning av rekneskapen frå 2021
  6. Styreval
Pris medlemmer
Gratis