Banner

BuVeTe: Godt ytringsklima - en forutsetning for å lykkes med internkommunikasjon?

Tirsdag 30. aug. 2022 kl. 13:00 - 15:00
Klasserom S5617 i 5 etg i Papirbredden 1, USN Drammen
Pris: Gratis (medlem) , 450 (ikke-medlem)

Tør du si fra til sjefen din når du er uenig med ham/henne? Hva med kollegaene, hvordan blir dine forslag og/eller kritikk tatt imot hvis du snakker ut?

Det er uhyre viktig at ansatte snakker ut om problemer, feil og avvik på arbeidsplassen, samt at de fremmer sine løsningsforslag. I verste fall kan dette handle om liv og død. For eksempel, hva skjer hvis sykepleiere ikke sier fra til legen når de tror at han/hun er i ferd med å feilbehandle pasienten?

Positivt ytringsklima på arbeidsplassen er en forutsetning for ansattes frie ytringer. I organisasjoner med et positivt ytringsklima opplever ansatte høy grad av psykologisk trygghet, noe som betyr at de sier fra om arbeidsrelaterte problemer og/eller foreslår løsninger uten å være redd for gjengjeldelse. De opplever også høy ytringseffektivitet, noe som innebærer at deres ytringer tas på alvor og vurderes før tilbakemeldinger gis. I foredraget går vi blant annet mer innpå disse to bestanddelene i ytringsklimabegrepet, og funderer på hva ledere og ansatte kan gjøre for å skape et positivt ytringsklima på arbeidsplassene sine. Vi vil også forklare forskjellen mellom ansattes ytringer og varsling, samt gå inn på betydningen av et positivt ytringsklima for varslingssaker.

Foredraget passer for alle med roller innenfor HR og ledelse, og alle andre som ønsker å lære mer om internkommunikasjon i organisasjoner. Det er spesielt viktig at ledere på alle nivåer lærer mer om tematikken, ikke minst fordi de nylige endringene i arbeidsmiljølovens formålsparagraf forplikter arbeidsgivere å tilrettelegge for et godt ytringsklima.

Intro Mirha Sunagic, PhD.

  • Førsteamanuensis i ledelse ved USN Handelshøyskolen
  • Adjunkt førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI
  • Doktorgrad fra Handelshøyskolen BI med ansattes ytringer som hovedtema
  • Mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI.
  • Underviser i ledelse (inkludert endringsledelse og kunnskapsledelse). Kursansvarlig for kurs i bærekraftig kommunikasjon i organisasjoner (fra våren ’23).
  • Underviser på etter- og videreutdanningskurs, master of science og bachelorkurs.
  • Holder foredrag om ytringsklima i organisasjoner.
Pris medlemmer
Gratis
Pris Ikke-Medlemmer
450