Banner

Styrearbeid for kommunikatører

Onsdag 15. mai 2024 kl. 09:00 - 16:00
Kommunikasjonsforeningen, Brugata 19, 0186 Oslo
Pris: 7999 (medlem) , 9999 (ikke-medlem)

OM KURSHOLDER
Factbox image

Jan Christian Bernhardt har bakgrunn som administrerende direktør i flere selskaper og har betydelig styreerfaring fra 1996 og frem til i dag.

Å være involvert i styrearbeid kan være svært givende og personlig utviklende samtidig som det medfører en personlig risiko. Kurset «Profesjonelt styrearbeid» kombinerer det vesentlige regelverket med praktiske problemstillinger og avklaringer opp mot virkelighetens utfordringer.

Kurset bygger på aksjeloven, allmennaksjeloven og annen sentral lovgivning, samt aktuelle forskrifter med betydning for styrearbeid, styremedlemmer og daglig leder i selskaper, organisasjoner og andre virksomheter.

Kurset er spesialtilpasset Kommunikasjonsforeningen med et ekstra fokus på kommunikasjonsform i styrerommet, hvorfor bakgrunn fra kommunikasjonsfaget kan være viktig i styrearbeidet samt hva som skal til for å posisjonere seg best mulig for styreverv.

Læringsmål:

 • Kjennskap til krav og regelverk knyttet til utøvelse av styrearbeid
 • God innsikt i den utøvende og praktiske delen av styrearbeidet
 • Grunnleggende forståelse av personlig og kollektiv risiko ved å sitte i et styre
 • Kunnskap om hvordan en kan legge opp en god strategi for å komme i posisjon for å få styreverv

Kursinnhold:

 • Felles rammer og regelverk – forankringen for styret
 • Styrets organisatoriske plassering og overordnede funksjoner
 • Styresammensetting – hvem velges hvor, når, hvordan, av hvem og til hva?
 • Styrets oppgaver og ansvarsområder i praksis - «jobben vår!»
 • Styrets struktur og formalia, herunder rapportering, styreprotokoll, styreinstruks/styreplan, retningslinjer for styrearbeid, vedtekter med mer.
 • Nærmere om «Profesjonelt styrearbeid"
 • Dialogisk kommunikasjon i styrerommet (Bang og Middelfart 2010); Hvordan kan dialogisk kommunikasjon bidra til verdiskapingen i selskapet? Praktiske erfaringer fra styrer hvor dialogisk kommunikasjon er satt som krav i styreinstruksen.
 • Langs hvilke dimensjoner kan/bør kommunikasjonsfaget komme særlig til syne i forbindelse med styrearbeid?
 • Hvordan best mulig posisjonere seg for styreverv?

Målgruppe:

Kurset er aktuelt for styremedlemmer, varamedlemmer, observatører, daglig ledere og eiere i alle typer selskaper, virksomheter og organisasjoner, herunder for styremedlemmer i politiske partier, kommunestyrer, stiftelser, lag etc., samt medlemmer i valgkomiteer, valgstyrer og andre som er delaktige i prosesser knyttet til styrearbeid eller har interesse for emnet.

Om kursholder:

«Gode styremedlemmer går inn i møtet uten å ha bestemt seg sikkert i forkant, med det formål å lytte og kunne endre sin foreløpige mening».

Jan Christian Bernhardt har bakgrunn som administrerende direktør i flere selskaper og har betydelig styreerfaring fra 1996 og frem til i dag, hvor han en rekke styrelederverv, herunder for BoardLog AS og Styrerekruttering AS, hvor han også er henholdsvis daglig leder og aktiv partner. Han har siden 2018 hatt en rekke omfattende styrekonsulentoppdrag mot vidt forskjellige bransjer.
Jan Christian er ansvarlig for styrekonsulentvirksomheten i Styreforeningen, bestående av en rekke dyktige konsulenter med akkumulert stor faglig bredde. Han fasiliteter og leder også Styrenettverksgruppene i Stavanger.

Pris medlemmer
7999
Pris Ikke-Medlemmer
9999