Banner

Kurs: Strategisk planlegging og måling av kommunikasjon

Onsdag 17. april kl. 09:00 - Torsdag 18. april kl. 16:00
Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, 0164, Oslo
Pris: 11999 (medlem) , 13999 (ikke-medlem)

KURSHOLDER
Factbox image

Svein Inge Leirgulen
Svein Inge jobber som kommunikasjonsdirektør for Tekna og er styreleder i Kommunikasjonsforeningens sentralstyre.

Slik viser du verdien av kommunikasjon

På dette kurset lærer du standarder som viser at engasjerende innhold har verdi. Dette gjør vi ved å knytte virksomhetsstrategien sammen med kommunikasjonsstrategien, planlegge og prioritere strategisk, lage smarte kommunikasjonsmål og målekriterier, samt måling og rapportering.

Mange kommunikasjonsfolk føler at man blir sett på som en ren produksjonsavdeling, i større grad enn en strategisk ressurs. Med kunnskapen fra dette kurset lærer du å løfte kommunikasjonsarbeidet opp på et strategisk nivå. Samtidig får organisasjonen du jobber i større forståelse for verdifullt kommunikasjonsarbeid.

Som grunnlag brukes Barcelonaprinsippene 3.0 og AMECs integrerte rammeverk, i tillegg til flere modeller som strukturerer kommunikasjonsarbeidet. Vi kombinerer teori og metodikk med mange praktiske og realistiske oppgaver.

Sentrale emner: 

  • Lær mange forskjellige begreper og nivåer i en virksomhetsstrategi
  • Hvordan oversette virksomhetsstrategien til kommunikasjonsstrategi gjennom et strukturert målhierarki
  • Hvordan prioritere hva som er strategisk viktig og riktig for kommunikasjonsarbeidet –forankret hos ledelsen
  • Smarte mål som kan måles
  • AMECs integrerte rammeverk for planlegging, måling og evaluering
  • Synliggjør verdien av kommunikasjonsarbeidet

Læringsmål: 

Du lærer å bruke modeller og metoder for å planlegge strategisk, prioritere, målstyre, måle og synliggjøre effekten av kommunikasjonsarbeidet. Dette er oppskriften på systematisk og strategisk kommunikasjonsledelse.

Målgruppe:

Alle kommunikatører i både privat og offentlig sektor.

Praktisk info:

  • Prisen inkluderer ikke evt. overnatting.
Pris medlemmer
11999
Pris Ikke-Medlemmer
13999