Banner

Nettkurs: Publisering & universell utforming

Onsdag 07. sep. 2022 kl. 12:00 - 15:00
Teams
Pris: 2599 (medlem) , 4599 (ikke-medlem)

KURSHOLDER
Factbox image

Kristian Munter Simonsen er CPWA sertifisert via IAAP (International Association of Accessibility Professionals) og har fullført mastergrad innen universell utforming av IKT tatt på OsloMet.

Kurset er utviklet og leveres av Funka.

Universell utforming er mye mer enn bare teknikk! Publiserer du på nett har du et stort ansvar for at nettstedet er tilgjengelig for alle brukere. For at innholdet skal bli lesbart, og korrekt strukturert for hjelpemiddelsbrukere og brukere med funksjonsvariasjoner, er du nødt til å forstå de grunnleggende prinsippene ved universell utforming.

Kurset tar blant annet opp betydningen av å publisere i henhold til prinsippene for universell utforming, hvem som blir berørt og hva du må gjøre for at det du publiserer, virkelig blir tilgjengelig for alle. Vi gjennomgår også de delene av WCAG-retningslinjene som er relevante for redaktører og viser praktiske eksempler.

Kursinnhold

Under kurset går vi blant annet gjennom:

  • universelt utformet innhold
  • slternative format
  • universelt utformede lenker
  • bilder og alternative beskrivelser av visuelt innhold
  • farger og kontraster
  • håndtering av overskrifter, punktlister og tabeller
  • tekstens struktur
  • skriveregler og skrivetips

Forkunnskap

Dette er et fordypningskurs. For at du skal få mest mulig ut av kurset, anbefaler vi at du først tar kurset Introduksjon til universell utforming, eller har grunnleggende forkunnskaper om universell utforming.

Målgruppe

Kurset passer best for redaktører, kommunikasjonsfolk og andre som skriver på nett.

Om kursholder

Kristian Munter Simonsen er CPWA sertifisert via IAAP (International Association of Accessibility Professionals) og har fullført mastergrad innen universell utforming av IKT tatt på OsloMet – Storbyuniversitetet. Han har gransket mange grensesnitt og løsninger i henhold til WCAG-kravene og Funkas egne krav. Han kan lede og gjennomføre brukertester, skrive testoppfaver og sluttrapporter for bruketestene.

Kristian kan granske et hvilket som helst grensesnitt og er ekspert på ulike hjelpemidler som JAWS, NVDA, Talkback og Voiceover. Samt en rekke flere automatiske hjelpemidler som brukes under granskinger av nettsider, apper og alle andre testobjekter som loven omfatter. Han kan teste app i både iOS og Android opp mot gjeldene lokrav. Hans dype kunnskap på området har gjort ham til en etterspurt kursholder.

Pris medlemmer
2599
Pris Ikke-Medlemmer
4599