Banner

Nettkurs: Introduksjon til universell utforming

Torsdag 01. sep. 2022 kl. 12:00 - 15:00
Teams
Pris: 2599 (medlem) , 4599 (ikke-medlem)

KURSHOLDER
Factbox image

Kristian Munter Simonsen er CPWA sertifisert via IAAP (International Association of Accessibility Professionals) og har fullført mastergrad innen universell utforming av IKT tatt på OsloMet.

Introduksjonskurs i universell utforming er utviklet og leveres av Funka.

Ønsker du en god introduksjon til universell utforming? Da passer dette grunnkurset for deg. Under kurset viser vi tydelige eksempler på god og dårlig universell utforming, går gjennom statistikk, politiske beslutninger og forklarer merkelige begreper.

Funkas introduksjon til digital tilgjengelighet, gir et godt grunnlag for å begynne arbeidet med universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig tilgjengelighet, går gjennom statistikk, forteller dem om politiske beslutninger og forklarer begreper.

Her lærer du hva digital tilgjengelighet er, hvem som påvirkes og hvordan det er å navigere med ulike hjelpemidler. Vi går også gjennom statistikk, gir deg en kort innføring i gjeldene forskrifter på området og forklarer merkelige begreper.

Etter gjennomført kurs, vil du og dine ansatte ha økt kunnskap om hvorfor universell utforming er så viktig.

Kursinnhold

Under kurset går vi blant annet gjennom

  • universell utforming, brukeropplevelse og design for alle
  • politiske beslutninger og anbefalinger
  • lover og retningslinjer
  • funksjonsnedsettelse og IKT
  • funksjonsnedsettelse og internett
  • fordeler med å være universelt utformet

Fordypning

Ønsker du å fordype deg i universell utforming kan du også ta kurset i publisering og universell utforming.

Målgruppe

Kurset passer for deg som har lite kjennskap til universell utforming. Ingen forkunnskaper kreves.

Om kursholder

Kristian Munter Simonsen er CPWA sertifisert via IAAP (International Association of Accessibility Professionals) og har fullført mastergrad innen universell utforming av IKT tatt på OsloMet – Storbyuniversitetet. Han har gransket mange grensesnitt og løsninger i henhold til WCAG-kravene og Funkas egne krav. Han kan lede og gjennomføre brukertester, skrive testoppfaver og sluttrapporter for bruketestene.

Kristian kan granske et hvilket som helst grensesnitt og er ekspert på ulike hjelpemidler som JAWS, NVDA, Talkback og Voiceover. Samt en rekke flere automatiske hjelpemidler som brukes under granskinger av nettsider, apper og alle andre testobjekter som loven omfatter. Han kan teste app i både iOS og Android opp mot gjeldene lokrav. Hans dype kunnskap på området har gjort ham til en etterspurt kursholder.

Pris medlemmer
2599
Pris Ikke-Medlemmer
4599