Banner

Nettkurs: Risikovurdering av personvern ved virksomhetens bruk av sosiale medier

Onsdag 27. okt. kl. 09:00 - Tirsdag 02. nov. kl. 10:30
Teams
Pris: 2399 (medlem) , 4399 (ikke-medlem)

OM KURSHOLDER
Factbox image

Vebjørn Søndersrød er partner i Advokatfirmaet Ræder. Han har jobbet med personopplysninger siden 2009 og ble årets foredragsholder i ANFOs kåring i år.

Kurset har to deler: 

Del 1: 27. oktober 09:00 - 10:30

Del 2: 2. november 09:00 - 10:30

Datatilsynet offentliggjorde nylig en omfattende vurdering av risiko for personvernet ved Datatilsynets egen tilstedeværelse på Facebook. De konkludert med at tilsynet selv ikke skal ha en Facebook-side fordi tilsynet mener at dette medfører en for høy risiko for personvernet.

Det er samtidig ingen automatikk i at andre virksomheter, etter deres egne vurderinger, ikke kan eller skal kommunisere gjennom plattformen Facebook. Imidlertid tilsier GDPR regelverket samt Datatilsynets nevnte vurdering, at virksomheter skal vurdere selv, og at vurderingene må dokumenteres. GDPR-regelverket gir føringer for vurderingene, men gir ikke svaret på hva konklusjonen kan eller bør bli. Dette fastsetter virksomhetens selv. Ulike typer virksomheter vil konkludere ulikt,  uten at noen av dem av den grunn har praktisert reglene galt. Datatilsynets egen vurdering har satt behovet for risikovurderinger ved bruk av sosial medier tydelig på agendaen. De fleste norske virksomheter bruker nettopp sosiale medier.

Hovedfokus for kurset er risikovurderinger av bruk av Facebook som kommunikasjonsplattform. Kursets innhold vil samtidig passe for vurderinger av bruk av andre sosiale medier også, og vil i tillegg ha verdi for risikovurderinger av virksomheters bruk av digitale tjenester helt generelt.

Læringsmål på kurset

  • Hovedmålet for kurset er at kursdeltaker får grunnleggende kunnskap om hva risikovurderinger er, hvorfor og når risikovurderinger bør brukes og ikke minst kunnskap om hvordan risikovurderinger kan gjøres og dokumenteres.
  • Kurset vil overordnet går gjennom GDPR-regelverket og hva risikovurderinger er, når risikovurderinger må eller bør brukes, og hvorfor det er gitt regler om dette.
  • Kurset vil inneholde en kort gjennomgang av hvilke elementer i vurderingen Datatilsynet la vekt på. Dette har relevans for alle virksomheter.
  • Kurset vil fokuserer på elementer som typisk bør være med i en risikovurdering, og hvordan vurderingene kan eller bør gjøres.

Det blir satt av god tid til spørsmål fra kursdeltakere.

Fra kursholders side er det et mål at kurset blir praktisk og spennende og at konkrete faktiske eksempler brukes. Det er et ønske om spørsmål fra deltakerne underveis.  

Todelt kurs

Kurset er delt opp i to deler. Del 1 er innføring i risikovurderinger slik at deltakerne deretter kan sette i gang med informasjonsinnhenting og vurderinger i deres virksomhet.

Del 2 kan i større grad brukes til konkret diskusjon om arbeidet deltakerne har gjort i mellomtiden, og også at det kommer nye gode spørsmål fra salen som følge av dette.

Del 1: 27. oktober 09:00 - 10:30

Del 2: 2. november 09:00 - 10:30

Om kursholder

Advokat Vebjørn Søndersrød er partner i Advokatfirmaet Ræder. Han har jobbet med personopplysninger siden 2009. Vebjørn er leder for firmaets IPR-avdeling (opphavsrett, varemerkerett, markedsføringsrett, og personopplysninger) og han jobber mye med GDPR generelt, GDPR og digitalmarkedsføring spesielt og også med informasjonssikkerhet. Vebjørn jobber ofte med internettjenester på både kjøper og selgersiden og holder dessuten ofte foredrag om de nevnte temaer for næringsliv og organisasjoner. Vebjørn og hans avdeling rådgir løpende norske aktører i saker som behandles av Datatilsynet.

Søndersrød vant ANFO Annonsørforeningens pris for årets foredragsholder i 2021.

Søndersrød bistår Kommunikasjonsforeningen med egen risikovurdering av tilstedeværelse på Facebook.

Pris medlemmer
2399
Pris Ikke-Medlemmer
4399