Banner

Kurs for talspersoner

Onsdag 15. nov. kl. 09:00 - Torsdag 16. nov. kl. 16:00
Thon Hotel Slottparket, Wergelandsveien 5, 0167 Oslo
Pris: 17990 (medlem) , 19990 (ikke-medlem)

OM KURSHOLDER
Factbox image

Maren Bækkelund Ellingsen er opptatt av effektiv og treffsikker kommunikasjon. Hun har hjulpet ambassadører og talspersoner i noen av landets største virksomheter med å kommunisere strategisk og ekte. 

Uansett om du skal formidle på en scene, i media eller internt, vil du på dette kurset du få kunnskap og praktisk øvelse til å bli trygg, tydelig og tillitvekkende. Jobber du som rådgiver for en talsperson, får du også med deg verktøyene til å veilede og bygge andre.

Målet med initiativet er flere kvinner, flere fagpersoner og en større bredde blant talspersonene vi ser i media i dag. Kursprogrammet omfatter derfor også måling, støtte og oppfølging gjennom et helt år.

 

Programmet inkluderer:

• Et todagerskurs for talspersoner og ambassadører, med nyttige verktøy, praktisk trening og strategiarbeid.

OM KURSHOLDER
Factbox image

Tiril Haarsaker har spisskompetanse på posisjonering og medierelasjoner, og har selv bakgrunn fra blant annet TV2 og Sarpsborg Arbeiderblad. I dag jobber hun med å posisjonere og løfte frem tydelige talspersoner i store og små virksomheter. 

• Måling av antall, andel og kjønnsbalanse blant virksomhetens talspersoner i mediene, før, underveis og etter programmet.

• Bistand til å utvikle egne mål for synlighet, samt en enkel kommunikasjonsplan for den enkelte deltager.

• Fire timers/kvartalsvis individuell coaching/oppfølging.

• Deltagelse i en digital kursgruppe med fagdeling og erfaringsutveksling.

 

Læringsmål:

• Strategisk tenking og planlegging

• God og effektiv forberedelse

OM KURSHOLDER
Factbox image

Arne Andreas Opheim er en svært etterspurt kursholder og veileder. Han kombinerer klassisk retorikk med det nyeste innen kommunikasjonsforskning, og hjelper toppledere og andre til trygg og god formidling. 

• Mål, rolle og målgruppe

• Retoriske grunnprinsipper i praktisk arbeid

• Historiefortelling og effektiv budskapsformidling

• Kognitivt smarte tilbakemeldinger - som funker!

• Styrkebasert ferdighetsutvikling

 

Kursinnhold (todagerskurs):

Dag 1

Inspirasjon, hvem blir sett og hørt, og hvorfor?

Strategisk kommunikasjon og budskap som treffer

Talspersonrollen, hva innebærer det, hvordan bli trygg i den - og hvordan utvikle seg videre

OM KURSHOLDER
Factbox image

Guro Lindebjerg er opptatt av hvordan god måling og evaluering gir mer effektiv kommunikasjon og bedre resultater. Hun hjulpet et bredt spekter av virksomheter med målrettet kommunikasjonsmåling, og leder i dag overvåkning- og analysebyrået Retriever.

Dag 2

Strategiske budskap og formidling som treffer

Historiefortelling, forenkling og målrettet kommunikasjon 

Presentasjonsteknikk og medietrening med kamera


Programmet innebærer mye praktisk trening med trygge og utviklende tilbakemeldinger underveis. 

Pris medlemmer
17990
Pris Ikke-Medlemmer
19990