Banner

Effektiv kommunikasjon med lite ressurser

Onsdag 17. okt. 2018 kl. 09:00 - 16:00
Kommunikasjonsforeningens lokaler, Brugata 19, Oslo
Pris: 4700 (medlem) , 6800 (ikke-medlem)

Kursholder
Factbox image

Hulda Tronstad

Hulda er senior rådgiver innen elektrisk mobilitet i Elbilforeningen. Hun har 10 års erfaring som «alengående» informasjonssjef.

Hvordan jobbe strategisk og taktisk når du er alene som kommunikatør.

Det er ikke bare hjernen som er alene, nesten halvparten av kommunikatørene jobber alene eller er kanskje to ansatte med kommunikasjon som arbeidsoppgave. Ofte med så små budsjetter at å kjøpe seg hjelp er en vakker drøm. Hvordan jobber vi «alenegåere» så smart og strategisk som mulig, og hvilke verktøy kan vi bruke for å gjøre hverdagen lettere?

Kursholderne har lang erfaring i å stå i spagaten mellom å forsøke å gjøre alt riktig etter kommunikasjonsfagboka og en arbeidshverdag der krav til produksjon, publisering og levering styrer dagen din. Men vi har lært oss noen gode triks, og har en verktøykasse vi gjerne deler. Kurset gir deg både praktiske verktøy og strategiske grep i løpet av en dag. Faktisk vil vi at du skal gå ut av kurset med en konkret plan for hvordan du skal prioritere arbeidsinnsatsen din det neste halve året.

Kurset legger vekt på at deltakerne skal knytte arbeidet sitt opp til virksomhetsstrategien der de jobber. Strategien ligger til grunn for valg av prioriterte målgrupper og tiltak.

Kursholder
Factbox image

Tonje Grave

Tonje er en erfaren leder, kommunikatør og journalist. 

Del 1: Strategisk arbeid i teori og praksis!

  • Praktiske tips og erfaringer fra å jobbe alene
  • Enkle verktøy for interessentanalyse og målgruppeprioritering
  • Hvordan lage en plan for kommunikasjonsarbeidet som virkelig prioriterer!
  • Hvordan får du ledelsen og de ansatte til å spille på lag med deg, og hvor mye prosess må du egentlig ta deg tid til?

Del 2: Hva putter du i verktøykassen, og hvordan bruker du det?

  • Å sette seg målbare, realistiske mål.
  • Kanalvalg, (egne, fortjente, delte og kjøpte) hvilke skal du prioritere og hvordan velger du bort de som ikke er effektive for virksomheten og får aksept for det?
  • Prioriteringspyramiden, et verktøy for å planlegge hverdagen bedre.
  • Praktiske arbeid: Sett mål for neste halvår, prioriter hva du skal gjøre mot hvem, og velg hvor og hvordan du skal måle effekten av arbeidet du gjør.

Læringsmål:

Når du har deltatt på dette kurset, skal du være bedre i stand til å gjøre riktige prioriteringer i arbeidshverdagen. Du skal være i stand til å legge realistiske planer og trekke på de riktige kreftene ellers i virksomheten.

Målgruppe:

Kommunikatører som arbeider alene eller sammen med én annen kollega. Kommunikatører som har lite eller ikke noe budsjett ut over lønnsmidler.

Nivå:

Kommunikasjonsutdanning eller noen års arbeidserfaring.

Pris medlemmer
4700
Pris Ikke-Medlemmer
6800