Banner

Fagstoff

Hold deg oppdatert

Her finner du artikler, foredrag, blogginnlegg og fagbøker om kommunikasjon. Velg kategorien du vil lære mer om.

Video

Medlem

Frokostmøte om etikk og retorikk, kommunikasjon og korrupsjon

Etikk og retorikk, kommunikasjon og korrupsjon. Hvordan henger dette sammen og hvordan forholder vi oss til det i vårt daglige kommunikasjonsarbeid? Vi spør her om etiske retningslinjer er et verktøy som bidrar til å skape reell endring, eller et «filter» du legger på toppen av kommunikasjonen for å skape et bedre omdømme? Og til det mer praktiske – hvordan forholder vi oss til korrupsjonens gråsoner her i landet når vi selv skal kommunisere?

Medlem

Oslo Akershus frokostmøte: Lærdommen av korona

Koronakrisen førte til et enormt kommunikasjonsbehov, ikke minst internt. De tradisjonelle kriseplanene strakk ofte ikke til. Man måtte improvisere, lære fortløpende og ta viktige beslutninger uten store utredninger. Kommunikasjonsforeningen Oslo og Akershus inviterte til digitalt frokostmøte om kommunikasjon og korona. Gambit H+K har intervjuet 30 kommunikasjonsansvarlige i norske virksomheter om deres erfaringer med koronakrisen. Hva har vært det viktigste, det vanskeligste og det mest lærerike? Innlegget holdes av Simen Johannessen, seniorrådgiver i Gambit H+K.

Medlem

Hvordan møter vi det grønne skiftet?

For det grønne skiftet er spriket mellom nødvendige tiltak og det som faktisk blir iverksatt for stort. Hva er det med menneskets vilje og evne som gjør det vanskelig å iverksette tiltak som smerter på kort sikt, men har effekt på lang sikt? Arne Johan Vetlesen, filosof ved UiO, går nærmere inn på hvordan vi møter det grønne skiftet. Han snakket om hvilke nødvendig tiltak som må iverksettes for å skape faktisk endring, og hvordan disse endringene kan og bør kommuniseres.