Banner
Samfunnsansvar og etikk

Hvordan bruke KI i kommunikasjonsjobben

Klør du etter å bruke mest mulig generativ KI på jobben, men er usikker på hva som er etisk forsvarlig og ikke?