Banner
Samfunnsansvar og etikk

Hva bør du tenke på når du bruker KI?

Er du godt nok rustet til å bruke KI på en ansvarlig måte? Svaret får du i vår etiske refleksjonspakke.