Banner

Fagstoff

Hold deg oppdatert

Her finner du artikler, foredrag, blogginnlegg og fagbøker om kommunikasjon. Velg kategorien du vil lære mer om.

Video

Medlem

Stine Ellingsen Grøndahl og Frank Sølvsberg - "Trident Juncture"

Høsten 2018 deltok 50 000 NATO-soldater på en militærøvelse i Norge. Militærtrafikk skulle kjøre på veinettet og soldatene skulle øve i bebodde områder. Hvordan jobbet Forsvaret strategisk med kommunikasjon for å forberede den norske befolkningen? Og hvordan håndterte de et høyt medietrykk? Stine Ellingsen Grøndahl, sjef for Forsvarets mediesenter og oberstløytnant Frank Sølvsberg forteller hva som skjedde bak kulissene.

Medlem

Ola Helland: Tall uten tull - måling av ord og kommunikasjon i Lyse

Ola Helland forteller hvordan Lyse måler kampanjer og viser konkrete eksempler av tekstendringer som har gitt en målbar endring i opplevelsen av en tjeneste. Som ansvarlig for brukeropplevelse i konsernet Lyse har han utarbeidet arbeidsmetoden som Lyse nå innfører for å være datadrevet i all sin kommunikasjon mot kundene. Lyse er opptatt av at synsing er tull, så se opp for tall uten tull!

Medlem

Hanne Wetland: Tegner du for lite?

Sannsynligvis. Å tegne på jobben gjør det enklere å tenke. Det gjør det enklere å forstå komplekse problemstillinger. Og det gjør det enklere å forstå hverandre. Det skrives alt for mye og det prates for mye. Det er verken bra eller nyttig. Hanne lærer bort sine beste knep, blant annet at tegning ikke trenger å være fint for å kommunisere godt. Hanne Wetland jobber med strategi og forretningsutvikling i Netlife Bergen og er utdannet master i industridesign fra NTNU.