Banner
Offentlig kommunikasjon

Kritisk til forslag om innstramminger i offentlighetsloven

Kommunikasjonsforeningen stiller seg svært kritisk til forslaget om endringer i offentlighetsloven og sivilombudsmannsloven som blant annet vil begrense innsyn i elektroniske kalendre. - Her ønsker man å stramme inn i offentlighetsloven. Det er en uheldig utvikling, sier daglig leder Therese Manus.

Justis-og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer blant annet i offentlighetsloven. Et av forslagene er å innføre en generell mulighet til unntak fra innsyn for innføringer i elektroniske kalendre.

Departementet skriver i sitt høringsnotat blant annet at det medfører mye arbeid å vurdere innsynsbegjæringer i kalenderoppføringer, blant annet fordi mange av oppføringene er private, de er stikkordsmessige i formen og dermed vanskelig å vurdere innholdet i. Departementet mener også de gir lite og potensielt misvisende informasjon til de som ber om innsyn.

- Viktig informasjon

Kommunikasjonsforeningen fraråder i sitt høringssvar at de foreslåtte endringene vedtas.

- Kommunikasjonsforeningen er for et mer åpnet samfunn og mener at meroffentlighet og innsyn er viktig for demokratiet. Dette forslaget er stikk i strid med dette. Elektroniske kalenderinnføringer inneholder informasjon det er viktig at samfunnet har innsyn i. Det er relevant å vite hvilke møter som gjennomføres, hvem som deltar på møtene og hva agendaen for møtet er, fordi det blant annet gir mulighet til innsyn i hvem som kan ha påvirket beslutninger, sier Therese Manus, daglig leder for Kommunikasjonsforeningen. 

Kalenderinnføringer inneholder informasjon det er viktig at samfunnet har innsyn i.
Therese Manus

"De offisielle kalenderne som publiseres, f.eks. regjeringsmedlemmenes, gir ikke tilfredsstillende informasjon, fordi det er et utvalg av oppføringer", skriver foreningen i sitt høringssvar.

- Et av Kommunikasjonsforeningens mål er å jobbe for meroffentlighet og innsyn, og her ønsker man altså å stramme inn i offentlighetsloven. Det er en uheldig utvikling, sier Manus om grunnen til at foreningen har engasjert seg i denne saken.

Hvis forslaget går gjennom, vil det i praksis være mulig å unndra kalenderoppføringer fra innsyn fordi de er kalenderoppføringer. Foreningen mener det bryter med et viktig prinsipp i offentlighetsloven – at det er innholdet og ikke formen som avgjør om et dokument er arkiv- eller innsynsverdig, påpeker foreningen i sitt høringssvar.

Therese Manus
- Et av våre mål er å jobbe for meroffentlighet og innsyn, sier Kommunikasjonsforeningens leder Therese Manus. 

- Avgjørende for tillit

Kommunikasjonsforeningen støtter heller ikke departementets forslag om å lovfeste at Sivilombudsmannens rett til informasjon ikke omfatter regjeringsdokumenter og enkelte tilknyttede dokumenter.

Kommunikasjonsforeningen mener dette vil innebære en begrensing i Sivilombudsmannens rett til å kreve alle relevante opplysninger i en sak og derfor begrense ombudsmannens mulighet til å utføre vervet. 

"Sivilombudsmannens rett til å kreve innsyn i forvaltningens dokumenter er helt avgjørende for å bevare tilliten til at ombudsmannens kontroll er nøytral og uavhengig", skriver foreningen i sitt høringssvar.

- Å begrense Sivilombudsmannens tilgang til dokumenter vil gå utover ombudsmannens mulighet for kontroll, sier Therese Manus.

Samfunnsansvar og etikk
Ønsker utredning av lobbyregister
Les mer

Les Kommunikasjonsforeningens fullstendige høringssvar på regjeringen.no.

Også presseorganisasjonene stiller seg kritiske til forslaget. Les mer om det på Medier24.

FAKTA OM FORSLAGET

  • Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i offentleglova, sivilombodsmannslova og arkivforskrifta
  • Forslaget går bl.a. ut på å:
    • innføre en generell mulighet til unntak fra innsyn for innføringer i elektroniske kalendre
    • lovfeste at Sivilombudsmannens rett til informasjon ikke omfatter regjeringsdokumenter og enkelte tilknyttede dokumenter og at regjeringsdokumenter er omfattet av unntaket fra innsyn i offentleglova for organinterne dokumenter
  • Høringsfristen gikk ut  3. september 2019

Kilde: Regjeringen.no