Banner
Samfunnsansvar og etikk

Ønsker utredning av lobbyregister

Kommunikasjonsforeningen har sammen med Transparency International Norge, Presseforbundet og Redaktørforeningen sendt et formelt innspill til Stortingets presidentskap hvor vi ber om at det settes i gang en utredning av et norsk lobbyregister.

Bakgrunnen for brevet er presidentskapets behandling av Venstres representantforslag om innføring av et norsk lobbyregister. De fire organisasjonene støtter Venstres forslag, men mener samtidig at det ikke er godt nok bearbeidet. Derfor ber de nå presidentskapet om en utredning om norsk lobbyregister, som kan munne ut i et konkret forslag Stortinget kan stemme over. Hele brevet kan du lese her.

Stortingets presidentskap skal komme med sin innstilling til Venstres forslag innen 27. februar.

lobbyreg foto gudim
Kommunikasjonsforeningen, blant andre, ønsker utredning av en norsk lobbyvirksomhet. Foto: Bård Gudim.

27. januar 2014 sto Kommunikasjonsforeningen, Transparency International Norge, Presseforbundet og Redaktørforeningen foran Stortinget for å få oppmerksomhet rundt behovet for et lobbyregister i Norge. Samme dag la de frem et felles forslag til hvordan et lobbyregister i Norge kan se ut. Forslaget ble presentert i en kronikk i DN. Som bakgrunn for forslaget lå en analyse av eksisterende registre, blant annet i EU og i Washington. Denne analysen belyste en rekke interessante elementer som var utslagsgivende for valgene som ble tatt i utformingen av forslaget.

De fire organisasjonenes forslag til hvordan et norsk lobbyregister kan se ut er slik:

  • Registreringen må være obligatorisk.
  • Både personen og virksomheten som tar kontakt, samt de som har vært involvert i forberedelsene må registreres.
  • Politikeren som møter lobbyisten må registreres.
  • Det må oppgis hvilken interesse den som ønsker å påvirke representerer.
  • Formålet med kontakten må oppgis, dvs. hvilken politisk prosess man ønsker å påvirke og hvilken sak det gjelder.
  • Registeret må være elektronisk søkbart for alle.

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?