Share
Bokanmeldelse

Skriv enkelt – tenk bedre

Forfatter: Henrik Bakke Forlag: Fagbokforlaget, 2019
Anmeldt av: Ida Vikøren Andersen, stipendiat, Informasjons- og medievitenskap, UiB

Lesverdig om forenklingens kraft

I formidling er det enkle alltid det beste. Å si noe på en enkel måte er imidlertid alt annet enn enkelt. Men dersom man jobber systematisk med å forenkle sitt budskap, tenker man også bedre. Dette er premisset Skriv enkelt – tenk bedre bygger på. Bokens første tre kapitler består hovedsakelig av argumenter for at forenkling er nødvendig. Argumentene, som hamres inn med litt for mange gjentagelser, støttes blant annet ved hjelp av henvisninger til språkfilosofiske debatter, journalistiske prinsipper, utsagn fra vellykkede bedriftsledere, kjente forfattere, samt forfatterens egne erfaringer som mangeårig skribent og kommunikasjonsrådgiver.


Bokens originale bidrag er de fire siste kapitlene. Her presenteres metoder for å oppnå «forenklingens kraft»: å kommunisere på en måte som styrker budskapet – og gjør at du blir hørt og husket. Forfatteren gir praktiske råd for hele prosessen: fra å finne budskapet til å presentere dette i tekst, presentasjoner og på digitale plattformer. Anbefalingene er svært konkrete – helt ned på ordnivå – og demonstreres med eksempler.


Boken henvender seg til et bredt publikum. Det gjør den i tråd med sine anbefalinger: Den er skrevet i et enkelt, tydelig og aktivt språk og inneholder en rekke konkrete eksempler og råd. Den kan med fordel leses av studenter – både i og utenfor kommunikasjonsfaget – og er en ressurs for alle som mangler faglig kompetanse innenfor kommunikasjonsfeltet, men som likevel har kommunikasjon som en del av sitt virke.