Share
Bokanmeldelse

«Sociala medier och webb vid kris – strategier och taktiker» og «Skriva i sociala medier – i händelse av kris»

Forfatter: Mats Eriksson og Helen Andersson Forlag: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014

Mats Eriksson og Helen Andersson er forskere ved Örebro Universitet, mens bøkene deres er utgitt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Boken «Sociala medier och webb vid kris – strategier og taktiker» leverer det tittelen lover. Her får du et unikt innblikk i hvilken rolle nettet og de sosiale mediene har spilt under fire svenske kriser. Mats Eriksson legger også frem forskningsbasert arbeidsmetodikk i form av anvendbare råd for hvordan disse kanalene kan integreres i din beredskapsplan. «Skriva i sociala medier – i händelse av kris» hjelper deg godt på vei med alle praktiske spørsmål du måtte ha om form, budskapsutforming og ordvalg i sosiale medier under en krise. Helen Andersson bruker rikt med eksempler for å illustrere godt og dårlig språk. MSB har gjennom disse bøkene tilført offentlig sektor et nytt verktøy i sitt krise- og beredskapsarbeid. Kombinasjonen erfaringsbasert læring og forskningsbasert metodikk gir leseren verdifull kunnskap om hvordan nettet og sosiale medier påvirker måten en organisasjon bør forberede seg og håndtere kriser på i 2014. Og disse gode råd er slett ikke dyre. Bøkene er gratis. Forfriskende nøkternt MSB har i sine to bøker lyktes med å tone ned den til tider euforiske stemningen som rår rundt sosiale medier. De fleste kommunikasjonsrådgivere vil nikke gjenkjennende til historiene og eksemplene som trekkes frem. Og fremstillingen av kanalens problemstillinger og muligheter fremstilles på en forfriskende saklig og nøktern måte. Som Kommuneforlagets bok «Krisehåndtering 2.0: sosiale medier i bruk før, under og etter krisen» baserer også disse bøkene seg på grunnleggende krise- og kommunikasjonskompetanse. Dermed plasseres nettet og sosiale medier der de hører hjemme – i en naturlig vurdering av hvordan en best mulig kan formidle viktige og presise budskap på en mest mulig effektiv måte, slik at man reduserer krisens omfang - uavhengig av om krisen er «digital» eller ikke. Det er med andre ord ingenting disruptivt eller revolusjonerende nytt i disse bøkene. Lettere sagt enn gjort Bøkene er fullstappet av gode råd om hvordan en bør forberede seg og agere under en krise. Forventer du to streker under alle svar, vil du bli skuffet. Det kan man heller ikke forvente av teoretiske bøker. Kommunikasjon er dynamisk. Kriser er forskjellige. Kommunikasjonslandskapet er komplekst. En kan aldri forberede seg nok til en krise. Derfor er det også viktig å trene magefølelsen og ryggmargsrefleksen. Disse bøkene er et verktøy for å gjøre nettopp det. Hvis du blir irritert over banale utsagn, selvfølgeligheter og utdaterte floskler, som for øvrig også er velbrukt i denne anmeldelsen, er det en fare for at du vil oppleve en viss sviende kløe mens du leser disse bøkene. Likevel, bøkene er hver for seg på snaue 65 sider. Og det er relativt god plass til å notere i margen. Kan svenskene lære norsk offentlig sektor å spinne? Jajamensan!