Banner
Medierelasjoner

Fem grunner til at det er nyttig å kunne pressens regelverk

Du har sikkert hørt om Vær varsom-plakaten. Men hva sier den egentlig og hva betyr den for hvordan journalister jobber?

Vær varsom-plakaten er et etisk regelverk for journalister og redaktører, som ble vedtatt av Norsk Presseforbund i 1936, og senere er revidert utallige ganger. Brudd på regelverket kan og bør meldes til Pressens faglige utvalg (PFU). Dette utvalget består av representanter fra pressen, men også fra eksterne bransjer.

Her fem grunner til at du som kommunikasjonsarbeider bør kjenne pressens etiske standarder: 

1) Vit hva du selv har krav på

Har du noen gang følt deg urettferdig behandlet av en journalist? Har du lurt på om du har krav på å lese gjennom en sak før den publiseres? Har du hørt at det er noe som heter “samtidig imøtegåelse”, men er usikker på hva det betyr? Lær deg hvilke regler journalistene navigerer etter, så er du bedre forberedt og kan med tyngde kreve din rett etter endt intervju. Når du vet hva du IKKE har krav på blir det også lettere å trå riktig i selve intervjusituasjonen. 

IKKE MEDLEM?

Vi jobber for faget! Som medlem får du mange fordeler og et landsdekkende faglig nettverk.

Medlemsfordeler

2) Du kan gjøre norsk presse bedre

Hvis du kjenner Vær varsom-plakaten kan du bedre vurdere arbeidet til de journalistene du er i kontakt med. Du vil i større grad vite hva som faktisk er et etisk brudd, og hva som ikke er det. På den måten blir det enklere å navigere i vanskelige saker der kontakt med pressen byr på utfordringer for deg og din organisasjon. 

3) Forstå bedre hvordan journalister tenker

Jo mer du vet om hvilke muligheter, begrensninger og standarder journalister jobber etter, jo lettere er det for deg å forstå hvilken retning en sak kan ta. For eksempel står det i Vær varsom- plakatens punkt 1.2: Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.”, journalister er altså “pålagtå se saken fra flere sider. Under punkt 2. finner du nyttig innsikt i forholdet mellom reklame og journalistikk. Det kan være greit å kjenne til når man man jobber for å få redaksjonell omtalte av et produkt eller en tjeneste. 

Medierelasjoner
Når journalisten ringer
Les mer

4) Journalister har et samfunnsoppdrag

Det ér i utgangspunktet stor forskjell på jobben til en journalist og jobben til en kommunikasjonsarbeider. Dette kan det være lurt å forstå. Med større innsikt i den andres utgangspunkt og misjon, kan vi unngå misforståelser og du vil lettere kunne forstå hvorfor journalister kan virke kritiske til PR-arbeid og det de opplever som ferdigtygd materiale.  

5) Journalister skal beskytte kildene sine

Pressen skal beskytte deg hvis du gir dem sensitiv informasjon. I Vær varsom-plakaten oppfordres dessuten journalister til å klargjøre premisset for kontakt med kilden på forhånd. Hvis du er usikker og uerfaren i møtet med en journalist, så kan det være nyttig å vite at de faktisk skal ta hensyn til dette. Snakk med dem, de ønsker heller ikke å gjøre feil på jobb!