Banner
Sosiale medier

Kommunikasjonsforeningen blir på Facebook

Etter en grundig vurdering har Kommunikasjonsforeningen besluttet å opprettholde sin bedriftsside på Facebook. Konklusjonen er at personvernrisikoen kan aksepteres. Foreningen gjør likevel en rekke tiltak for å redusere mengden personopplysninger som behandles.

– I vår risikovurdering har vi i tillegg til behandlingsansvar og personvernrisiko vektlagt viktigheten av foreningens tilstedeværelse, hvem våre brukere er, og hvilket merbidrag vår tilstedeværelse gir til Facebook, sier Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen.

Les Kommunikasjonsforeningens fullstendige risikovurdering her (PDF).

I etterkant av Datatilsynets interne rapport om Facebook som behandlingsansvarlig for personvernopplysninger etter GDPR, hvor tilsynet konkluderte med at det ikke skulle opprette en side på Facebook, har Kommunikasjonsforeningen gjennomført en egen vurdering av hvorvidt foreningen skulle fortsette å ha en bedriftsside på Facebook. Det er Advokatfirmaet Ræder, ved advokat Vebjørn Søndersrød, som har bistått foreningen med risikovurderingen.

Mens Datatilsynet har vektlagt sin tilsynsrolle, er vi en forening for utøvere av kommunikasjonsfaget, med medlemmer som har høy kompetanse på sosiale medier og bruk av Facebook.
Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen

– Det er flere ting som skiller Kommunikasjonsforeningen fra Datatilsynet i denne sammenhengen. Mens Datatilsynet har vektlagt sin tilsynsrolle, er vi en forening for utøvere av kommunikasjonsfaget, med medlemmer som har høy kompetanse på sosiale medier og bruk av Facebook. I tillegg er merbidraget, det vil si den ekstra informasjonen vår bedriftsside gir til Facebook, relativt liten. Våre brukere interagerer med foreningens Facebook-side hovedsakelig i forbindelse med sin jobb, som profesjonelle kommunikasjonsfolk, forklarer Manus.

Rapporten konkluderer med at Kommunikasjonsforeningen, som faglig interesseorganisasjon med de oppgaver det medfører, har berettigede interesser i å bruke Facebook som kommunikasjonskanal. Både for å være til stede der medlemmene er, men også beholde muligheten til å påvirke informasjonsbildet innenfor kommunikasjonsfaget.

- Vi vil fortsatt anbefale alle virksomheter som er på Facebook, å gjøre egne vurderinger om sin tilstedeværelse der. Samtidig vet vi at dette er et krevende felt for mange og håper offentliggjøringen av vår risikovurdering kan være til nytte for våre medlemmer, sier Manus.

Kommunikasjonsforeningen tar likevel personvernrisikoen på alvor. Foreningen iverksetter en rekke tiltak for å begrense foreningens bruk av Facebooks tjenester, og for å redusere mengden personopplysninger Facebook behandler direkte eller indirekte som følge av foreningens aktivitet på Facebook.

TILTAK SOM SKAL IVERKSETTES

  • Bruken av Facebook pixel på kommunikasjon.no avvikles.
  • Foreningen minsker sin tilstedeværelse og bruk av Facebook der den mener det ikke går vesentlig ut over tilbudet som gis, eller funksjonen det har for foreningen.
  • All informasjon fra Kommunikasjonsforeningen deles i flere kanaler, hvilket gir medlemmene et reelt fritt valg om å bruke eller ikke bruke Facebook.
  • Kommunikasjonsforeningen vil ikke bruke Facebooks markedsføringstjenester.
  • Bruk av Facebook Messenger avvikles.
  • Tydeligere informasjon om behandlingen av personopplysninger skal ligge på Kommunikasjonsforeningens bedriftsside.

Flere artikler om Facebook-vurderinger:

Sosiale medier
Datatilsynet dropper Facebook
Les mer

Sosiale medier
Være eller ikke være på Facebook
Les mer

Sosiale medier
Spørsmål om Facebook - Datatilsynet svarer
Les mer