Banner
Sosiale medier

Være eller ikke være på Facebook

Datatilsynet overlater til den enkelte virksomhet å vurdere om de kan være på Facebook. Universitet i Oslo mener de må være der for å treffe studentene og vil ikke overlate arenaen til private aktører.

Etter at Datatilsynet for en uke siden konkluderte med at det ikke er forenlig med GDPR at de er på Facebook, har personvernproblematikken blitt mye diskutert. Det store spørsmålet da Kommunikasjonsforeningen arrangerte en panelsamtale i går, var "Er det forsvarlig for norske virksomheter å være på Facebook?". Den siste uken har også Teknologirådet og UDI fjernet sidene sine fra Facebook.

Se opptak av seminaret nederst i artikkelen.

Datatilsynets direktør, Bjørn Erik Thon, oppfordret de over 600 personene som fulgte panelsamtalen om å spørre seg selv «Hvor effektivt er egentlig Facebook? Må vi være der?» 

- Vi har ikke peiling på hvordan Facebook bruker dataene de får inn via våre sider. Det er når du flytter inn i Facebook-universet at det blir virkelig problematisk, og det har brukerne et medansvar for, mener Thon.

Han fortalte at Datatilsynet vil foreta en tilsvarende vurdering av om de kan være på Twitter, men de vil ikke vurdere de andre sosiale mediene.

Personvern er ikke venstrehåndsarbeid. Man må kjøpe juridisk ekspertise hvis man trenger det.
Bjørn Erik Thon, Datatilsynet

Kan være forbudt

Det mange lurer på, er om Datatilsynets konklusjon gjør at heller ikke andre virksomheter kan være på Facebook. Det gir ikke Datatilsynet noe felles svar på.

- Det er ikke forbudt å bruke Facebook i Norge, men det kan være forbudt å bruke Facebook i Norge. Men det har ikke vi tatt stilling til, sier Thon.  

Thon foreslår at norske teknologimiljøer eller offentlige instanser bør gå sammen i forhandlinger med Facebook.

- Reglene man skriver under på i dag er ikke hogget i stein. Det er noe man kan forhandle om. Noen må ta dette videre. Kanskje en statlig etat kunne gjort det på vegne av andre, foreslår Thon, som understreker at dette er en oppgave Datatilsynet ikke kan ta ettersom de er et tilsyn. 

- Kan noen bli bøtelagt for Facebook-bruk?

- Hvis vi går på et tilsyn og avdekker at de ikke har vurdert risiko og det er masse data de ikke har kontroll på, så risikerer de det, ja. Vi er i en situasjonen der vi vurderer om vi skal gå på tilsyn mot instanser som bruker Facebook. Men tiden er ikke inne for det ennå.

Embed imageEmbed image
Ett ja, ett nei: Berit Kolberg Rossiné, kommunikasjonsdirektør ved UiO, og Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, har landet på ulike svar om tilstedeværelse på Facebook.

Vil ikke overlate Facebook til konkurrentene

Universitetet i Oslo (UiO) fikk nylig pris for årets strategi under Social Media Awards 2021 og er en aktiv bruker av Facebook i sin kommunikasjon. Berit Kolberg Rossiné, kommunikasjonsdirektør ved UiO, forklarte under panelsamtalen at de i sin risikovurdering rundt å bruke Facebook la vekt på universitetes "berettigede interesse" for å være i den digitale offentligheten. De mener det veier opp for ulempene. I begrepet berettiget interesse legger kommunikasjonsdirektøren blant annet behovet for å tiltrekke seg de beste studentene, og å være der studentene er. I tillegg driver de forskningsformidling.

- Skal vi overlate denne arenaen til aktører som har andre hensikter enn oss? Hvis vi ikke skulle være der, vil det bare være private konkurrenter som treffer målgruppen. Vi treffer våre målgrupper på en bredere måte enn vi ville gjort bare via andre kanaler, uttalte Kolberg Rossiné.

Hun understreket at UiO har et svært bevisst forhold til hvordan de benytter Facebook, at deres jurister er engasjert i dette, og at UiO bruker nok ressurser til å ha moderering nærmest 24/7.

- Det har vært et viktig verktøy for å binde sammen studenthybelen og lesesalen.

Hvis vi ikke skulle være der, vil det bare være private konkurrenter som treffer målgruppen
Berit Kolberg Rossinè, UiO

- Ikke venstrehåndsarbeid 

Datatilsynets direktør understreker at alle virksomheter må foreta sin individuelle vurdering av om de kan være på sosiale medier og samtidig oppfylle personvernreglene. På spørsmål om hvorfor det ikke kan sies noe overordnet, viser han til at personvern må veies opp mot andre hensyn for den enkelte virksomhet og deres målgruppe eller brukere.

Mange virksomheter lurer nå på hvordan de skal klare å gjøre en slik vurdering på egenhånd. Thon mener rapporten Datatilsynet har laget, kan være en hjelp og en metode andre kan følge. 

- Vi skal ikke late som dette er enkelt. Men man plikter å følge personvernregelverket, selv om det er komplisert. Personvern er ikke venstrehåndsarbeid, det har blitt altfor viktig til det. Dette må man gå grundig inn i, og da må man kjøpe juridisk ekspertise hvis man trenger det, og det vil man gjøre, mener Thon.

Etterlyser bedre svar fra Facebook 

Facebook var invitert til debatten, men besvarte ikke forespørselen. Datatilsynet har ikke kontaktet Facebook, men sier de gjerne snakker med dem hvis de tar kontakt. Facebook på sin side, sier til Kommunikasjon at de gjerne tar i mot en henvendelse fra Datatilsynet.

- Vi har ikke noen sak mot Facebook. Men jeg synes ville være fornuftig av Facebook når det kommer opp en debatt i et land som er digitalt så langt fremme, og jeg føler at debatten er veldig seriøs og skikkelig. Så jeg håper de kanskje kommer med noen andre uttalelser enn det vissvasset de har kommet med, sier Bjørn Erik Thon.

Sosiale medier
Må vi egentlig være på sosiale medier?
Les mer

Siste saker

Har du lest disse?