Banner
Internkommunikasjon

Internkultur med Vipps: Slack, tabber og is

Av 300 Vipps-ansatte har over 100 begynt i løpet av pandemien. Likevel er medarbeidernes tilfredshet høyere enn noen gang. Her forteller Even Westerveld hvordan Vipps bygger internkultur digitalt og fysisk.

De har tatt mål av seg å skape Norges mest spennende arbeidsplass. Hvordan gjør man det når hver tredje medarbeider er ansatt i løpet av pandemien og mange dager fortsatt tilbringes på hjemmekontor? Det er problemstillingen Even Westerveld, leder for mennesker og merkevare, og resten av Vipps-ledelsen har bakset med de siste 19 månedene. 

De hadde flunkende nye kontorer i Bjørvika i Oslo, så det har ikke vært nødvendig å gjøre noe med dem. Den digitale kommunikasjonen, derimot, har blitt endret som følge av hjemmekontor og hybride løsninger. Det fortalte Westerveld og kollega Sigrid Våg (bildet over) om på Høstseminaret denne uken.

Vi deler alt gjennom Slack. Blant annet referater fra ledermøter.
Even Westerveld, Vipps
 

Åpenhet og referater på Slack

Allerede før pandemien hadde Vipps tatt i bruk Slack som internt kommunikasjonsverktøy. De ville ha et verktøy som var mer levende enn intranettet.

- Vi deler alt gjennom Slack. Blant annet referater fra ledermøter. Når medarbeidere er på hjemmekontor er det utrolig viktig å dokumentere mer enn før og legge det ut helt åpent. Full åpenhet og transparens gjør at alle har tilgang til informasjon og er best mulig i stand til å gjøre jobben sin, sier Westerveld i et intervju med Kommunikasjon.

De gjorde også endringer i lederkommunikasjonen. Lederne måtte være mer til stede i internkommunikasjonen, slik at dette ikke bare var et ansvar for den som hadde det i stillingsbeskrivelsen sin. Lederne ble oppfordret til å delta i de digitale samtalene og interessere seg for hva andre enn egne ansatte drev med. 

- Hvis ikke ledere er til stede digitalt når vi er på hjemmekontor, blir de usynlige for medarbeiderne, sier lederen for mennesker og merkevare.

Embed imageEmbed image
Null stress: Vipps har tre enkle leveregler: "Null stress", "Smart tenkt" og "På lag".

Klare mål for internkulturen

- Vi driver med forenkling. Er det ikke enkelt nok, skal vi ikke gjøre det. Heller ikke internt. Derfor tror vi på å sette enkle, tydelige mål og jobbe knallhardt for å komme dit – sammen, sier Westerveld.

I Vipps opererer de også med noen tydelige leveregler: "Null stress", "Smart tenkt" og "På lag". Den første av disse reglene gjør at de har opprettet en egen Slack-kanal som heter Vipps Fuckups, der det deles tabber og ting som har gått galt.

- Som alle andre lærte vi masse gjennom pandemien og har prøvet og feilen en hel del – som for eksempel når vi informerte om store organisasjonsendringer rett før ferien og etterpå oppdaget at et av spørsmålene i medarbeiderundersøkelsen var «Jeg opplever at jeg har en fremtid i Vipps», sier Westerveld.

Han peker på at også tillit står veldig sentralt hos Vipps. For å eksemplifisere, trekker han frem en suksesshistorie fra første nedstengning. Et team fikk i gang en betalingsløsning for klikk og hent på bare to uker.

- De trengte ikke noen lang beslutningsrekke eller komite for å gjøre jobben ferdig. Når team får slik tillit og har kompetanse, leverer de nesten alltid bedre og raskere løsninger for kundene, fordi de sitter nærmest problemet.  

Hvis ikke ledere er til stede digitalt når vi er på hjemmekontor, blir de usynlige for medarbeiderne.
Even Westerveld, Vipps

Pils og is til ukjente

Vipps gjennomfører jevnlige medarbeideundersøkelser, der et av spørsmålene er om de ansatte gleder seg til å gå på jobb. I hjemmekontortilværelsen sank nivået til under fire (der fem er maks), men nå er nivået tilbake igjen der det skal være – over fire – og faktisk høyere enn noen gang før. Det forteller Sigrid Våg, som jobber med kommunikasjon i Vipps. 

Internkommunikasjon
Internkommunikasjon på farten
Les mer

Tidlig i pandemien laget selskapet Vipps-skolen, et digitalt onboarding-program. Det var digitalt da, men er nå videreført fysisk.

Og nå som medarbeiderne i hvert fall delvis er tilbake på kontoret, har nye utfordringer meldt seg. Hvem er alle disse nye kollegene? Nå legges det til rette for at alle skal bli kjent på jobb.

Blant annet har Vipps tatt i bruk tjenestene til Sandwhich brothers og Sorbet sisters, som er drevet av asylsøkere fra blant annet Syria og Afghanistan. De setter opp en isdisk hver uke hvor de ansatte kan komme og få en Vipps-is.

- Men de som henter is må også ta med en is til noen de ikke kjenner fra før. Det er veldig populært. Og så har vi kjørt fredagspils hver fredag i våre egne lokaler der målet også er å bli kjent på tvers, sier Westerveld.

I likhet med mange andre denne høsten, har Vipps strevd med spørsmål om hjemmekontor og hybride møter. De har landet på at kontoret skal være hovedarbeidsplassen, og at man skal være der i gjennomsnitt minst to og en halv dag i uka.

- Det fungerer greit. Noen er her mesteparten av tiden, noen litt mindre. Vi vil helst ikke trenge å administrere dette og lar det være tillitsbasert. Og møter og workshops som hybridløsninger fungerer bra, men det krever en annen type ledelse. Det krever at vi er flinkere til å dokumentere og å dele, sier Even Westerveld.

Strategisk kommunikasjon
Lyden av en merkevare
Les mer