Banner
Internkommunikasjon

Internkommunikasjon på farten

Sykepleiere, håndverkere, barnehageansatte og mange andre sitter ikke foran en pc på jobb. Hvordan få viktig informasjon (og sjefens julebrev) ut til alle? Lær av de tre casene Oslo universitetssykehus, Allier Gruppen og Inderøy kommune.