Banner
Offentlig kommunikasjon

Ny løsning skal gi bedre innsyn og mer tid

Verdens mest transparente system for innsyn i forvaltningen av stat og kommune. Det er ambisjonene for eInnsyn – som erstatter Offentlig elektronisk postjournal.

Meningen er at eInnsyn skal styrke åpenheten i offentligheten og gjøre det enkelt for innbyggere, journalister, næringsliv og andre å følge sakene og beslutningsprosessene som angår dem.

– Gjennom eInnsyn gis det bedre muligheter til å kunne se inn i og forstå den offentlige forvaltningen, politikken og sakene. Det har også betydning for kommunikasjonsfolk. Som byrådslederen har formulert det: Praktisering av offentlighetsloven er kjernevirksomhet, og ikke et brysomt tillegg.

Det sier Odd Christian Klafstad, spesialrådgiver i Oslo kommune. Han har deltatt i utviklingen av eInnsynprosjektet fra Oslo kommunes side og er kommunikasjonsansvarlig for prosjektet i kommunen. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Oslo kommune har samarbeidet om å utvikle løsningen for hele det offentlige Norge. Bestillingen kom fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- Prestisjeprosjekt

– Dette er et prestisjeprosjekt og en tydelig bestilling fra departementet og politisk ledelse her i Oslo om en innsynsløsning som skal være blant de beste i verden, sier Klafstad. Fra regjerings- til kommunenivå. eInnsyn samler offentlig sektor fra regjeringsnivå og ned til den enkelte kommune, og gjør det mulig for den som søker, å følge brev, saker og dokumenter gjennomgående. Målet er at det skal bli enkelt å følge politiske beslutningsprosesser på tvers av de offentlige virksomhetsgrensene.

Embed imageEmbed image
Pressens offentlighetsutvalg, her ved Kristine Foss, har vært med på å teste den nye innsynsløsningen. Odd Christian Klafstad i Oslo kommune er kommunikasjonsansvarlig for prosjektet.

– Byrådslederen (Raymond Johansen, red.anm.) har sagt at det må være enkelt å kikke offentlig sektor i kortene. Da må kortene ligge mer tilgjengelig. eInnsyn kan forhåpentlig bidra til en kulturendring, der dokumentbehandlingen i større grad skal være offentlig fremfor unntatt offentligheten, sier Klafstad. Den største forskjellen fra den tidligere OEPbasen er at den nye løsningen legger til rette for at dokumenter som er offentlige, publiseres i fulltekst. Det gjør at brukerne enklere kan finne frem på egen hånd uten å involvere de offentlige virksomhetene. Det kan redusere antall innsynskrav.

– Dette forenkler jobben for kommunikatørene og andre som jobber i det offentlige, og frigjør ressurser slik at vi kan jobbe med andre kommunikasjonsfaglige utfordringer, sier Klafstad.

Dette forenkler jobben for kommunikatørene og andre som jobber i det offentlige.
Odd Christian Klafstad, Oslo kommune

Noen utfordringer med søk

I utviklingen av eInnsyn har også hensynet til mediene vært representert. Kristine Foss, rådgiver og jurist i Pressens offentlighetsutvalg, forteller at det har vært et godt samarbeid med Difi om testingen og utviklingen av løsningen. Pressens offentlighetsutvalg arbeider for å sikre tilgangen til informasjon og spre kunnskap om innsynsrettigheter til redaksjoner og journalister.

– Det er mye som er blitt bra med eInnsyn, både når det gjelder automatisering, søkefunksjonalitet og muligheten til å lagre egne søk. Det at kommuner tas med i løsningen og at den legger opp til å legge ut fulltekstdokumenter, er vi også fornøyde med. Det blir spennende å se hvordan det følges opp i praksis av dem som leverer innholdet. Slik det er nå, er det ingen plikt, men opp til forvaltningen om de bruker denne muligheten, sier hun. En utfordring slik løsningen fremstår i dag, er imidlertid at det er vanskeligere å drive datastøttet journalistikk enn det var med OEP.

– Vi har fått henvendelser fra flere journalister om dette, fordi den nye løsningen legger noen tekniske begrensninger på det å hente ut store mengder data og dokumenter. Det er også blitt mer tungvint å gjøre kronologiske søk enn det var i OEP. Vi har lagt frem noen forslag til hvordan det kan løses, og har en god dialog med Difi, og håper at dette snart skal komme på plass, sier Foss.

Strategisk kommunikasjon
Åpenhet og kompetanse sentralt i ny strategi
Les mer

Fakta om eInnsyn

En ny felles innsynsløsning for staten og kommunene som erstatter Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP).
I første omgang tar 121 statlige virksomheter løsningen i bruk, i tillegg til Oslo kommune. På sikt vil alle kommuner og fylkeskommuner kunne knytte seg til eInnsyn. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestilte løsningen fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), som har utviklet den i samarbeid med Oslo kommune.

Kilde: Difi

Søk i eInnsyn

I eInnsyn kan du nå søke i dokumenter og saker fra staten og Oslo kommune samt politiske møter i kommunen.
Hvis du registrerer deg som bruker, kan du lagre søkene dine og abonnere på nye treff.
eInnsyn kan brukes anonymt, ved at man oppgir en e-postadresse som dokumentene skal sendes til.

Kilde: eInnsyn

For flere tips se einnsyn.no/informasjon/brukerveiledning

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?