Banner
Strategisk kommunikasjon

Åpenhet og kompetanse sentralt i ny strategi

Arbeidet for åpenhet og innsyn fortsetter, og effektmåling og digital kompetanseheving blir enda viktigere for Kommunikasjonsforeningen. Det følger av den nye strategien, som ble vedtatt på helgens landsmøte.

Nils Petter Strømmen går av som styreleder i Kommunikasjonsforeningen etter fire år og overlater plassen til Gro Bogen Nilsen. Det ble klart på landsmøtet i helgen, der også foreningens strategi for de neste to årene ble vedtatt. Arbeidet med den nye strategien er det Strømmen som har ledet.

”Vi skal gjøre Norge til et åpnere samfunn” lød et av punktene i strategien for forrige periode – det gjør det også i den nye. Nils Petter Strømmen mener arbeidet for åpenhet har vært noe av det mest sentrale de årene han har vært styreleder.

- Det er en av de viktigste samfunnsdebattene vi har deltatt i, og noe vi må ta på alvor.

Foreningen gikk blant annet sammen med andre bransjeaktører i arbeidet for et lobbyregister på Stortinget.

- Vi oppnådde riktignok ikke å få på plass et lobbyregister i denne perioden, men har satt temaet på dagsorden og lagt fram et konstruktivt forslag til løsning, så den kampen håper jeg vil fortsette. I tillegg har vi tatt på alvor bekymringen fra pressekretser om manglende innsyn i offentlig forvaltning. Vi har svart på kritikken, og vi inviterte til debatt sammen med Pressens offentlighetsutvalg, men dette arbeidet er heller ikke ferdig, understreker Strømmen. 

Fagets samfunnsrolle

Et nytt punkt i Kommunikasjonsforeningens strategi omhandler å ”fremme kommunikasjonsfagets betydning for en opplyst, offentlig samtale som innbyr innbyggere til deltagelse og setter dem i stand til å foreta informerte valg”.

- Mener foreningen at kommunikasjonsfolk har et samfunnsoppdrag?

- Skal vi bli tatt på alvor når vi snakker om åpenhet og verdien av kommunikasjonsfaget i demokratiske prosesser, må vi ha et reflektert og ansvarlig forhold til hvordan faget vårt fungerer i samfunnet. For offentlige kommunikasjonsansatte er åpenheten lovpålagt for å sikre innbyggerne tilgang til relevant informasjon. Men som enkeltutøver har vi jo et annet oppdrag enn eksempelvis journalister. Kommunikasjonsansatte har en agenda - det har ikke endret seg.  

Vil heve kompetansen

Den nye strategien fremhever enda tydeligere enn tidligere kompetanseheving for medlemmene. Særlig handler det nå om digital kompetanse samt kunnskap om effektmåling.

- Effektmåling er viktig for å vise verdien av kommunikasjon, og dermed styrke fagets status som strategisk verktøy - et viktig mål for foreningen. Vi har allerede gjennomført et ganske omfattende arbeid med å systematisere og tilgjengeliggjøre kunnskap om effektmåling, men dette er et pågående arbeid.

- Vi skal også være et sted kommunikasjonsfolk kommer for å øke sine digitale ferdigheter og forståelse. Det er viktig å gjøre medlemmene i stand til å utøve faget sitt i et digitalt medielandskap med stadige endringer, mener Strømmen.

Som et høydepunkt i tiden som styreleder, trekker han fram tildelingen av World PR Forum.

- At vi fikk tilslag på å arrangere World PR-forum i 2018 var en fjær i hatten – en anerkjennelse fra våre internasjonale kolleger. Konferansen gir anledning til å se faget med internasjonalt blikk og vil dessuten bidra til å posisjonere kommunikasjonsfaget – som også er en viktig målsetning.

Kommunikasjonsforeningens strategi 2017- 2019

Vi skal synliggjøre verdien av profesjonell kommunikasjon

gjennom å:

  • øke medlemmenes kunnskap og ferdigheter til å fylle en strategisk rolle
  • styrke medlemmenes evne til å måle effekten av sitt arbeid
  • styrke kommunikasjonsfagets status som strategisk verktøy

Vi skal gjøre Norge til et mer åpent samfunn

gjennom å:

  • arbeide for meroffentlighet og innsyn
  • fremme kommunikasjonsfagets betydning for en opplyst, offentlig samtale som innbyr innbyggerne til deltakelse og setter dem i stand til å gjøre informerte valg
  • jobbe for å innføre lobbyregister på Stortinget og i kommunene

Vi skal øke medlemmenes kompetanse

gjennom å:

  • ha et fremtidsrettet og relevant kurs- og konferansetilbud
  • tilby verdifulle nettverk og være den viktigste møteplassen for kommunikasjonsfolk
  • styrke medlemmenes digitale kompetanse og kunnskap om nye kommunikasjonsverktøy

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?