Banner
Medierelasjoner

Hvis i tvil, si ja

Fersk styreleder i Kommunikasjonsforeningen, Gro Bogen Nilsen, har fulgt én regel i sin karriere: Hvis du er i tvil, si ja. Og grip mulighetene du får. Samme tanker vil hun overføre til Kommunikasjonsforeningen.

– Det er en enorm mulighet for vår bransje det som skjer nå av endringer, sier en entusiastisk nyvalgt styreleder, sittende i et av møterommene på sin arbeidsplass i First House i Vika i Oslo. Møterommene har navn etter viktige arbeidssteder for kommunikatører i hovedstaden, slik som Akersgata og Vandrehallen.

– Det er en mye mer internasjonal verden for oss alle nå, med stor grad av teknologisk endring, sier Bogen Nilsen.

– Man må søke ny kunnskap hele tiden. Og jeg ser det både på meg selv og på våre medlemmer at vi liker å utvikle oss. Mange av oss skifter også jobb ofte.

Før PR-byrå og kontor i Vika jobbet Bogen Nilsen både i kommune, på sykehus, i direktorat og en kort periode i departement. Hun har også lang erfaring med frivillig innsats for kommunikasjonsfaget, både som «vanlig» styremedlem, nestleder og leder for lokallaget for Oslo og Akershus i Kommunikasjonsforeningen.

Vil videreutvikle foreningen

Styrelederen ønsker å videreutvikle foreningen, for å sørge for at den forblir relevant for alle medlemmene, men også for å rekruttere nye.

– Vi må utvikle vårt innhold og våre kurs og være den viktigste møteplassen for våre kommunikatører. Vi skal samtidig ha en dagsordenfunksjon og være en samfunnsdebattant i spørsmål som er av betydning for våre medlemmer – som å gjøre Norge til et åpnere samfunn, sier Gro Bogen Nilsen, og oppsummerer med de tre kulepunktene: kompetanse, møteplass og dagsorden.

Selv kom hun inn i foreningen i sin praksisperiode ved Høgskulen i Volda.

– Hun som var min veileder i Statens pensjonskasse mens jeg var i praksis, gjorde en skikkelig god mentorjobb og introduserte meg også for Kommunikasjonsforeningen. Det var fint å få være med henne og møte alle slags mennesker i forskjellige arbeidsfelt. Når man er under utdanning og kommer inn i en slik forening, ser man alle mulighetene yrket gir. Det var en stor inspirasjon for meg.

Gro Bogen Nilsen
Gro Nilsen, styreleder i Kommunikasjonsforeningen ønsker å videreutvikle foreningen. Foto: Bård Gudim.

Imponert over frivillige

Hun er imponert over den store frivillige innsatsen som entusiastiske kommunikatører bidrar med over hele landet.

– Kommunikasjonsforeningen er drevet av frivillig arbeid fra tillitsvalgte i hele landet. De siste to årene har vi gjennomført 150 medlemsmøter, 67 kurs og to høstseminarer og kommunikasjonsdager. Mye av dette arbeidet er utført på frivillig basis av lokale representanter for foreningen. Det er veldig bra, sier Bogen Nilsen, som mener det er imponerende at folk tar seg tid til dette arbeidet og at deres ledere gir dem fri til å drive med det.

– Det er vinn-vinn for arbeidsgiveren: De får både motiverte og kompetente medarbeidere, mener styrelederen, som også påpeker at foreningen har satt effektmåling på dagsordenen de siste årene: Hvorfor måling er viktig, hvilke tiltak som gir effekt. I tillegg har foreningen deltatt i samfunnsdebatter om åpenhet og lobbyregister.

Kommunikasjonsforeningen er drevet av frivillig arbeid fra tillitsvalgte i hele landet.
Gro Bogen Nilsen

Oppfordrer til åpenhet

Ja, hvordan er dette med åpenhet om kundelister der du jobber, i First House?

– I First House er det slik at kunden eier kundeforholdet og bestemmer selv om de vil være åpne om deres kundeforhold til oss, men vi oppfordrer til åpenhet, sier Bogen Nilsen.

Kan det bli en utfordring for foreningen at styrelederen er partner i et byrå der åpenhet ikke er et krav? Vil det være mediesaker eller debat­ ter du ikke kan fronte for foreningen?

– I Kommunikasjonsforeningen vil vi gjøre som medlemmene alltid gjør når det kommer spørsmål om å delta i offentlige debatter eller å uttale seg til media. Den som på bakgrunn av en helhetsvurdering best vil fronte saken og foreningen, stiller. Jeg ser fram til å bidra i det offentlige ordskiftet. Skulle det oppstå situasjoner hvor jeg av praktiske grunner ikke har mulighet, eller ikke er mest egnet, har vi et dyktig styre og en daglig leder som fyller talspersonrollen med glans. Sånn må det være; noe annet blir for sårbart, sier styreleder og First House-partner Gro Bogen Nilsen.

Gjennom hele intervjuet er det noen ord som går igjen: kompetanse og omstilling.

– Vi er nødt til å utvikle oss. I tillegg til interesse for eget fagområde må man ha forretningsforståelse, uavhengig av hvor du jobber, altså å kunne følge strategiske mål som bedriften setter, og la kommunikasjon være en del av
virkemidlene for å oppnå disse målene.
– Å jobbe med omstilling er krevende, innrømmer Gro Bogen Nilsen.
– Man kan se at noe må gjøres på en annen måte enn før, men at endringene vil være smertefulle for medarbeidere. Jeg har sett dette i organisasjoner der jeg har jobbet. Det er krevende. Vi skal støtte ledere og ivareta medarbeidere og balansere disse to hensynene på en god måte. Og beholde troverdighet overfor begge parter. Da må vi ha stor tillit begge veier.

– Hva skal foreningen gjøre for at medlemmene får denne nødvendige kompetansen?

– Blant annet gjennom kurstilbudet til medlemmene, gjennom medlemsmøtene i lokallagene og de store seminarene vi arrangerer hvert år. World PR Forum i april vil være en gigantisk mulighet til faglig påfyll og til å se faget fra et internasjonalt perspektiv, og Høstseminaret i Trondheim er i sin helhet viet temaet teknologi.

Mennesket og maskinen

Hva tror så den nyvalgte styrelederen om inntoget av kunstig intelligens og roboter i kommunikasjonsfaget? Kommer roboter til å ta jobbene våre?

– Nei, den teknologiske utviklingen i vårt fag handler om menneske og maskin, ikke menneske eller maskin. Jeg tror ikke faget vårt vil kunne overtas av roboter. Mye påvirkning og viktig kommunikasjon skjer i det direkte møtet mellom mennesker. Det må ses på som en mulighet. Det kan gi oss endrede oppgaver og tid til å nå målene på andre og kanskje bedre måter, sier Bogen Nilsen. 

Siste saker

Har du lest disse?

Siste innlegg

Her leder du de siste innleggene på PR-prat.