Banner
Sosiale medier

Velg riktig i egne medier

Kutt ned på antall kanaler, er rådet fra Aina Lemoen Lunde i PR-operatørene.

Mange virksomheter opptrer i og forvalter en hel rekke kanaler. Det er ressurskrevende. De fleste kan med fordel redusere antall kanaler og dermed ressursene som brukes, samtidig som de beholder slagkraften, mener Aina Lemoen Lunde, partner og kreativ leder i PR-operatørene.

Hun gir et eksempel: – Aker Brygge var tidligere til stede i til sammen 29 ulike kanaler, noe som var uoversiktlig og ga store kostnader. De kuttet ned til fem kanaler og traff likevel 91 prosent av de samme menneskene som før.

aia lemoen lunde foto PR-operatørene
Aina Lemoen Lunde, kreativ leder og partner i PR-operatørene, mener bedrifter bør kutte ned på antall kanaler. Foto: PR-operatørene.

For å finne ut hvilke kanaler din virksomhet bør være i, bør publikum være utgangspunktet. Først bør du analysere to forhold:

1) Hvor interessert er folk i å høre fra dere?

2) Hvor mye vet folk om det dere prater om?

 – Har man svaret på dette, kan man bli mer presis i valg av kanaler og mer målrettet med det man gjør i kanalene man velger, påpeker Lunde. Virksomhetens posisjon og status og publikums grad av kunnskap og mottakelighet vil endre seg over tid. Kanalvalget må revurderes jevnlig.

Egne kanaler omfatter ikke bare digitale kanaler, minner Lunde om. Også fysiske medier som bøker og magasiner, samt personlige møter gjennom kurs og foredrag, kan utgjøre egne kanaler. Særlig er foredrag og seminarer blitt en yndet kanal for å posisjonere toppledere.

– Ikke noe virker sterkere enn personlig kommunikasjon. Alt det andre er bare forsterkere til den personlige kommunikasjonen, sier PRoperatørenes kreative leder.

Slik velger du riktige kanaler

La posisjonen din hos målgruppen avgjøre kanalvalget. Egen nettside fungerer i de fleste tilfeller. Andre kanaler har mer spesifikke egenskaper.

1) FORTELLE:

Når målgruppen har mye kunnskap og er mottagelige for ditt budskap

Drømmeposisjonen, hvor få i realiteten er. Er du faktisk i denne posisjonen, kan du fortelle hva virksomheten gjør uten å måtte forklare og overbevise så mye. Men husk at du må formidle noe med substans og noe som er nytt for publikummet ditt, og at de trolig ønsker høy aktivitet.

Kanaler: magasiner, SMS, e-post, nyhetsbrev, digitale nyhetsrom

Eksempelet: 360 Oslo Airport Magazine – godt innhold og jevnlige utgaver

2) OVERBEVISE:

Når målgruppen har mye kunnskap, men er lite mottagelige for ditt budskap

Kombinasjonen er krevende og medfører at du må overbevise. Kanskje er målgruppen høyt utdannet. Du må dele kunnskap og innsikt og være til stede over tid. Troverdighet er avgjørende. Seriøse blogger kan egne seg til å bygge opp troverdighet og overbevise. Rapporter signaliserer seriøsitet, som årsrapporter eller rapporter om relevante temaer. Bøker gir mulighet til å gå i dybden.

Kanaler: blogger, nettverksgrupper, samlinger eller digitale treff, rapporter, bøker

Eksempelet: DNV GLs ekspertblogger – viser de ansattes kompetanse

3) ENGASJERE:

Når målgruppen har lav kunnskap og er lite mottagelige for ditt budskap

Krever at man engasjerer og involverer publikum. Eksempelvis Facebook gir mulighet til å være engasjerende og relevant i folks hverdag. Eventer kan engasjere gjennom deltagelse, gratis goder og annet – men er kostbart i forhold til hvor mange du treffer. Film og bilder på for eksempel YouTube og Instagram appellerer til følelser. Twitter gir mulighet for kontakt med de som er engasjert i din virksomhet eller ditt fag, men krever personlig oppfølging og dialog.

Kanaler: eventer, nettsamfunn som Facebook, delingsnettsteder (YouTube, Instagram, Flickr), Twitter

Eksempelet: Johan H. Andresen (@ferdowner) – engasjerende og spissformulert på Twitter

4) FORKLARE:

Når målgruppen har lite kunnskap, men er mottagelige for ditt budskap

Har ditt publikum lite kunnskap om det du driver med eller vil formidle, men likevel er interessert, ligger det til rette for å forklare. Det gjelder å være pedagogisk og sørge for dialog.

Kanaler: eget nettsted, apper, brosjyrer, kurs og seminarer

Eksempelet: Aftenpostens «Bak forsiden» – journalister forklarer verdien av god journalistikk ved å fortelle om sitt arbeid og redegjøre for sine vurderinger

 

 

Siste saker

Har du lest disse?

Siste innlegg

Har du lest disse sakene?