Banner
Måling og evaluering

Stor tro på store data

Stordata vil endre kommunikasjonsyrket, mener sju av ti av europeiske kommunikatører. Men bare to av ti har faktisk jobbet med det selv.

Det viser årets utgave av European Communication Monitor (ECM), som har særlig fokus på stordata. Svært mange av de spurte, 72 prosent, mener altså at stordata er så viktig at det vil endre kommunikasjonsyrket, mens bare 21 prosent har tatt steget til å holde på med dette selv. Og der tre av fire er helt enig i at kommunikasjonsaktiviteter bør samkjøres med eksterne algoritmer i søkemotorer og sosiale medie-plattformer, synker svarprosenten med hele 45 prosentpoeng når folk blir spurt om dette er noe de selv har gjennomført.

Samfunnsansvar mindre fokus

ECM har i ti år kartlagt trender i europeisk kommunikasjonsbransje. Tall fra årets undersøkelse viser hvordan digitalisering, medialisering og nye krav fra omgivelsene har endret bransjen. Hvert år har deltakerne i undersøkelsen blitt spurt om hvilket tema de tror kommer til å dominere bransjen de nærmeste tre årene. En relativt konstant andel (mellom 42 og 47 prosent) peker på utfordringen med å forbinde virksomhetens strategi og kommunikasjon. Dette er selvsagt selve rasjonalet for yrket, med dertil hørende utfordringer: Kan vi sannsynliggjøre at kommunikasjon gir et positivt bidrag? Skal det telles? Kan det telles? Finnes det andre aktuelle evalueringsformer?

Den mest markante forskjellen finner en imidlertid når respondentene er bedt om å rangere temaet bærekraftig utvikling og samfunnsansvar. I 2008 var det plassert på en god andre plass (41 prosent). I 2016 har andelen sunket med nesten 26 prosentpoeng. En mulig lesning av dette er at europeiske virksomheter har fått på plass rutiner. Det er ikke noen svart boks lenger, og dermed kan en bekymre seg mindre for kommunikasjon rundt tematikken.

72 prosent, mener at stordata er så viktig at det vil endre kommunikasjonsyrket.
øyvind ihlen

Sosiale medier integrert

I 2016 ligger derimot europeiske ledere våkne og tenker på utfordringer forbundet med digitalisering og tillitsbygging. Dette er henholdsvis det andre og tredje viktigste temaet for bransjen. Også her har imidlertid synspunktene endret seg over tid. I 2010 og 2011 var dette en bekymring for langt over halvparten av deltakerne. I 2016 er det en nedgang med 18 prosentpoeng. Altså er mange opptatt av temaet, men langt færre enn før.

Noe av forklaringen på det sistnevnte funnet ligger kanskje i tallene som viser relevansen til ulike kanaler for å nå interessenter. I 2007 mente en tidel av de spurte at blogger, Twitter og Facebook og øvrige sosiale medier var viktige. I 2016 mener åtte av ti det samme. Sosiale medier er altså blitt en klart integrert del av virksomheters kommunikasjonsplattform. Ansikt til ansikt- kommunikasjon gis fremdeles førsterang, men bare så vidt. Nettsteder, e-post og intranett, samt medierelasjoner med nettbaserte redaksjoner er også helt oppe i teten.

HVA BLIR VIKTIGST FOR KOMMUNIKASJONSFOLK DE NESTE TRE ÅRENE?

42% Koble forretningsstrategi og kommunikasjon
37% Håndtere digital utvikling og sosiale medier
29% Bygge og beholde tillit
23% Håndtere ønsket om mer transparens, samt aktive innbyggere
15% Håndtere bærekraftig utvikling og sosialt ansvar

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?