Banner
Måling og evaluering

Kommunikatøren – den nye helten?

- Ingeniøren har vært den norske helten. Kan kommunikatøren bli den neste? spør trendforsker Ståle Økland. Han mener økt synlighet kan gi kommunikasjonsbransjen et løft i omstillingsfasen Norge er i.

- Nå som oljen selges til en tredel av prisen og 30 000 jobber allerede er borte, med Vestlandet og snart hele Norge i omstilling, må vi se hva annet vi er gode på, sier trendforsker og forfatter Ståle Økland, som mener han har en del av svaret:

- Kommunikasjon, merkevarebygging og design kommer til å bli viktigere. Tidligere har det ikke vært livsviktig for oss å satse på disse næringene, for vi har hatt råvarer, som på mange måter har solgt seg selv. Satt på spissen har kommunikasjon og markedsføring vært sett som plagsomt, unødvendig jåleri, mener trendforskeren, som opplever en annen holdning i andre europeiske land.

- På kontinentet råder en helt annen innstilling. Det er livsnødvendig for dem å kjenne og treffe trendene. Nå blir det viktigere også for oss i Norge å forstå markeder og trender, forstå hva folk vil ha – for så å utvikle og kommunisere disse produktene.

- Må synliggjøre verdien

Økland tror økonomisk nedgangstid kan slå begge veier for kommunikasjonsbransjen.

- Det er klart det kan bli tøffere å jobbe med kommunikasjon og reklame nå. Men det kan også slå andre veien. På sikt kan utviklingen vi er inne i være bra for disse bransjene, sier han og utdyper:

- Når vi i Norge nå diskuterer hva vi skal leve av i fremtiden, må kommunikasjonsbransjen bli bedre til å synliggjøre kompetansen de har og hvilken verdi som ligger der. De må være med i diskusjonen og vise merverdien som kan skapes gjennom kommunikasjon. Da kan bransjen få en mulighet til å skape nye arbeidsplasser og nye produkter som Norge kan leve av.

- Fagmiljøene bør styrkes

Økland mener det må satses sterkere på kompetansebygging innenfor fagene markedsføring, design og kommunikasjon, samtidig som han understreker at det i dette ikke ligger kritikk av dagens fagmiljøer.

- Disse fagmiljøene, som henger tett sammen, bør bli både større og bedre. Å bygge ut disse miljøene vil være viktig for Norge. 

Ståle Økland holdt foredrag om trender og kommunikasjon på årsmøtet i Kommunikasjonsforeningen Buskerud-Vestfold-Telemark 11. februar 2016.


Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?