Banner
Samfunnsansvar og etikk

- Justisminister Anundsens skrytefilm svekker kommunikasjonsfagets tillit

Anders Anundsen burde forstå at det er uakseptabelt å bruke forvaltningens ressurser på denne måten.

At Anundsen midt i valgkampen lanserer en skrytefilm produsert av embetsverket, svekker kommunikasjonsfagets tillit.

Den norske forvaltningen er tuftet på at man ikke skal blande sammen embetsverk og politikk. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen burde forstå at det er uakseptabelt å bruke forvaltningens ressurser på denne måten, spesielt i en valgkamp.

Fremstår som politisk reklame

Dette fremstår som politisk reklame utgitt av et departement, og det svekker kommunikasjonsfagets tillit. Hvis offentlige ansatte kommunikasjonsmedarbeidere har vært involvert i produksjonen, strider det med Kommunikasjonsforeningens profesjonsetiske prinsipper.

Der heter det blant annet at kommunikatøren skal ha en ansvarlig holdning til offentlighetens interesser. Å bruke skattebetalernes penger til å lage reklame for Regjeringen er neppe i offentlighetens interesser.

Men det er Anundsen som må ta ansvaret. I 2010 fremmet han selv et representantforslag i Stortinget om å få på plass retningslinjer for statsråders bruk av embetsverk på politiske arrangement i og utenfor valgkamp.

anundsen foto frpmedia
Det er Anundsen som må ta ansvaret. Foto: FrPMedia

Viser manglende dømmekraft

I forslaget het det: «I Norge skiftes ikke embetsverket ut ved regjeringsskifter, og det har vært en klar forutsetning at embetsverket skal være partipolitisk nøytralt og kunne tjene enhver regjering uavhengig av partisammensetning.»

At han nå som leder har fått sine medarbeidere til å bidra i og lage en slik film, viser i beste fall manglende dømmekraft.

Det som gjør filmen spesielt problematisk, sett fra et kommunikasjonsfaglig perspektiv, er at den angriper den kritiske pressen og ikke åpner for en åpen, demokratisk debatt med mulighet for meningsbrytning.

Liten mulighet til debatt

Det er ikke uvanlig at embetsverket leverer kulepunkter med suksesser til landets statsråder. Forskjellen er at de vanligvis presenteres som nettopp det – kulepunkter – i et fora hvor mediene er tilstede og kan stille kritiske spørsmål til faktaene som presenteres.

Ved bruk av film publisert i egne kanaler, gis det liten mulighet til å gå i debatt om budskapet og fakta som fremlegges.

Hadde Anundsen stilt opp i en FrP-film, hadde det vært uproblematisk. At han gjør dette med forvaltningens ressurser og på regjeringen.no, er kritikkverdig.

Innlegget ble først publisert på Aftenposten: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Justisminister-Anundsens-skrytefilm-svekker-kommunikasjonsfagets-tillit-8138083.html

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?