Banner
Medierelasjoner

9 ting vi lærte på årets Høstseminar

Er det noe du ikke fikk med deg på årets Høstseminar, eller er det noe du gjerne vil se igjen? Her har vi oppsummert årets seminar, og samlet presentasjoner og videoer fra alle foredragene på Høstseminaret 2015.

Høstseminaret er Kommunikasjonsforeningens største fagseminar og arrangeres årlig av lokallagene i foreningen. I år var det lokallaget i Oslo og Akershus som var vertskap.

Dette lærte vi på årets seminar

1. RULE NUMBER ONE

Russell Grossman er klar i sin tale: “What’s rule number one in communication? - Know your audience!”

2. VÅG Å HA EN IDÉ OM FREMTIDEN

Per Schlingmann hevder at vi vet mindre og mindre for hver dag som går, og om fremtiden vet vi ingenting. Men de sterkeste kommunikatørene våger å ha en idé om fremtiden. Den som ønsker å vinne kommunikasjonskrigen tørr å eksperimentere. Den som intet våger, intet vinner?

3. VÆR KONSEKVENT

«Det grønne skiftet» blir stadig diskutert i media. Jon Evang fra Zero mener dette ikke er noen tilfeldighet: Zero innførte begrepet på Zerokonferansen i 2013 og har siden brukt det gjennomgående i all skriftlig kommunikasjon. Nå er det en del av vår dagligtale.

4. SMÅ ENDRINGER KAN GI STORE RESULTATER

Og vi har ikke så stor kontroll over våre handlinger som vi tror. Atferdsforsker Dan Bennett høstet latter og forundring på Høstseminaret da han gjorde det klart at alle i rommet var blitt utsatt for et av hans eksperimenter tidligere på dagen. Så mye som 90-95 % av avgjørelsene vi tar i hverdagen skjer automatisk, i følge Bennett.

Små endringer i hvordan vi presenterer noe, kan endre folks atferd uten at de merker det. Det kan gi store resultater.

hostseminar

Uten at konferansedeltakerne visste det, var de med på et lite eksperiment da de forsynte seg med frukt og muffins i en av pausene. Der frukten var mest tilgjengelig og penest plassert, ble det tatt mer frukt, mens på bordet hvor muffinsene ble plassert penest og lettest tilgjengelig ble det tatt mest muffins.

5. VÆR STOLT!

Ingen lykkes med makt uten å samarbeide med kommunikasjonsfolk, konstaterte Liv Monica Stubholt under sitt foredrag på Høstseminaret.

6. UTFORDRE VÅR HIERARKISKE ORIENTERING

8 av 10 kommunikasjonsfolk ønsker å bli ledere. Øystein Bonvik har erfart at ikke alle passer i rollen, og hevder at høye ambisjoner bør kunne være mer enn en lederdrøm: Faglig kompetanse bør kunne belønnes med flere ting enn en lederrolle. Vi må jobbe med å løfte annerkjennelsen for det å være best i faget uten å være leder.

7. LYTT TIL JOURNALISTENE

Svar raskt og gi dem den servicen de trenger og har krav på, sier Trude Måseide i sitt foredrag om portvokterrollen. Jobben vår er å åpne porten mer enn å holde den stengt.

- Åpenhet er veien å gå. Ta portvokterrollen og gjør den til en positiv tittel.

8. DET SANNE BILDET HAR STØRST EFFEKT

Russel Boyce fra Reuters mener de ekte bildene er de mest effektfulle. – Vi bruker Photoshop for å prøve å gjenskape det vi så da vi tok bildet, sier han i sitt foredrag om fotografiets kraft.

9. GOD INTERNKOMMUNIKASJON = GOD EKSTERN KOMMUNIKASJON

Klavs Valskov i Maersk har erfart hvordan langvarig, strategisk jobbing med internkommunikasjon kan gi resultater. Når alle i organisasjonen vet hva den står for og vil være kjent for, blir det lettere å nå ut eksternt.

«Internal communication is the Cinderella of communications” - Russell Grossman.

Bonus: Halvparten av all kommunikasjon er bortkastet

- For en effektiv kommunikasjon gjelder det altså å finne ut hvilken halvpart som fungerer.

Høstseminaret 2015

Høstseminaret ble arrangert 14.–16. oktober på Radisson Blu Plaza Hotel. Temaet var "Stolthet og fordom: Kommunikasjonsfaget i fire akter".

Hva kan kommunikasjonsbransjen være stolte av? Hvilken verdi leverer vi til samfunnet og våre oppdragsgivere? Fremmer vi interessene til de som betaler mest? Er vi portvoktere for makten og mestere i å forføre folk med budskap tomme for innhold? Eller er vi de som gjør byråkratenes språk forståelig, åpner opp maktens korridorer og ivaretar samfunnsinteressene?

På Høstseminaret 2015 tok vi for oss alle disse problemstillingene, over to dager og gjennom fire akter.

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?