Banner
Samfunnsansvar og etikk

Nei til lobbyregister i Stortinget

Stortinget stemte i går ned Venstres forslag til innføring av et lobbyregister i Norge.

Et overveldende flertall i Stortinget stemte mot Venstres forslag. Kun 11 representanter stemte for, primært fra Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne. Hele 104 representanter stemte mot. Tilsvarende forslag har vært fremmet fem ganger tidligere uten å oppnå flertall.

- Det er selvfølgelig skuffende, men likevel ikke overraskende, at Stortinget stemte ned Venstres forslag til innføring av et lobbyregister i Norge, sier Therese Manus, daglig leder av Kommunikasjonsforeningen. Hun påpeker at det er et paradoks at politikerne er negative til et lobbyregister, mens lobbyistene er positive.

- Jeg er likevel fornøyd med at vi har bidratt til å få en ordentlig debatt om saken, og jeg opplever at det har blitt større forståelse for behovet for mer åpenhet rundt politiske prosesser, sier Manus.

Jeg er likevel fornøyd med at vi har bidratt til å få en ordentlig debatt om saken, og jeg opplever at det har blitt større forståelse for behovet for mer åpenhet rundt politiske prosesser.
Therese Manus

Felles front

Kommunikasjonsforeningen sendte tidligere i år sammen med Presseforbundet, Redaktørforeningen og Transparency International Norge et innspill til Stortingets presidentskap, hvor de fremmet sitt felles forslag til lobbyregister og ba om en utredning av hvordan en registreringsordning konkret kan fungere i Norge. Presidentskapet avviste Venstres forslag tidligere denne måneden.

Presidentskapet mener at forslaget verken vil styrke demokratiet eller øke tilliten til de demokratiske beslutningsprosessene i samfunnet, og viser til at en svært stor del av informasjonsstrømmen til representantene vedrørende saker som behandles i Stortinget allerede er offentlig tilgjengelig.

Foreslår lobbyregister i bystyret

I kjølvannet av debatten om et lobbyregister, har imidlertid representanter fra Oslo SV fremmet et forslag om å få et lobbyregister i bystyret. 

- Det synes jeg er et veldig positivt initiativ. Sammen med Presseforbundet, Redaktørforeningen og Transparency International Norge skal jeg møte finanskomiteen som behandler forslaget til en deputasjon den 7. april. Hvem vet, kanskje Oslo kommune blir de første til å åpne opp? Sier Therese Manus.

-  Vi kommer uansett til å fortsette å jobbe for mer åpenhet i samfunnet. Jeg tror at vi på sikt vil få en registreringsordning i Norge, selv om det ikke blir det i denne omgang, avslutter Kommunikasjonsforeningens daglige leder.

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?