Banner
Samfunnsansvar og etikk

Therese Manus gjenvalgt i Global Alliance

Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, går på to nye år som styremedlem i Global Alliance. Det ble klart under årsmøtet i Lugano, Sveits, i slutten av juni.

Global Alliance for Public Relations and Communication Management er en global sammenslutning av foreninger og institusjoner som arbeider innen PR- og kommunikasjonsfeltet.

Styret fastsetter den overordnede strategien for Global Alliance, og er ledet av Dr. Anne Gregory, professor ved Leeds Metropolitan University. Det nye styret trer i kraft fra 1. juli 2014.

– Jeg er veldig glad for å få muligheten til å fortsette i styret i Global Alliance. For Kommunikasjonsforeningen er det viktig å være representert i det internasjonale arbeidet og bidra til å utvikle kommunikasjonsfaget og –yrket globalt, sier Manus.

Vil styrke kommunikasjonsledern

Global Alliance representerer om lag 160.000 utøvere av og akademikere innen PR- og kommunikasjonsfaget. Hovedformålet er å bidra til profesjonaliseringen av PR- og kommunikasjonsledelse og styrke kommunikasjonsfagets påvirkningskraft over hele verden.

– For tiden jobbes det blant annet med å utrede en mulig global standard for akkreditering av kommunikasjonsutøvere. I tillegg ser vi på problemstillinger rundt PR-ledelse. En undersøkelse GA gjorde før sommeren viser at mange ledere fortsatt sitter med svært praktiske oppgaver og styret ønsker å se på hvordan vi kan bidra til å styrke ledelsesperspektivet til kommunikasjonsledere. Dette er et arbeid som skal gjøres sammen med medlemsforeningene, avslutter Manus.

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?