Banner
Omdømme

Dette er journalistens kommunikasjonsfavoritter

Hvert år gir norske journalister sin oppfatning av hvordan norske virksomheter og ledere håndterer pressen. I år er det flyindustrien som kommer best ut, med Norwegian og OSL i spissen.

Hele 142 journalister fra de fleste store mediene i Norge har deltatt i årets utgave av Aalunds kommunikasjonsundersøkelse, PR Barometer. Her vurderer journalistene sitt samarbeid med og oppfatning av 4-5 selskaper som de har jobbet med det siste året.

Bjørn Kjos (Norwegian), Oslo Lufthavn og Sparebank 1 Nord-Norge står totalt sett aller sterkest blant journalistene, viser undersøkelsen.

De beste virksomhetene

Det er Oslo Lufthavn (OSL) og Sparebank 1 Nord-Norge som er best på flest av tilfredshetsspørsmålene i undersøkelsen. Ellers markerer også TV2, Telenor, BKK og Posten Norge seg gjennom å inneha toppscore på enkelte av spørsmålene om journalisters tilfredshet med presseinnsatsen.

Kommunikatører med høy kompetanse

Generelt vurderes norske virksomheter lavest når det gjelder "vilje til å fortelle om kritiske og problematiske saker" og "evne til å finne og presentere interessante historier for pressen". Samtidig oppnår norske virksomheter høyest score på spørsmålet om "informasjonsavdelingens kunnskap og innsikt om eget selskap". Funnene tyder på at norske journalister er tilfredse med kompetansen kommunikasjonsavdelingene besitter. Det er Posten Norge som scorer aller høyest på kompetanse hos journalistene.

norwegian foto norwegian
Når journalistene uhjulpet skal peke ut landets beste informasjonssjefer, er det flyindustrien som peker seg ut. Foto: Norwegian.

Flyr høyt

Når journalistene uhjulpet skal peke ut landets beste informasjonssjefer, er det flyindustrien som peker seg ut. Norwegians Anne Sissel Skånvik stikker av med seieren, tett fulgt av Widerøes Richard Kongsteien og SAS' Knut Morten Johansen.

Journalistene begrunner også sine valg. Om Anne-Sissel Skånvik sier journalistene blant annet at hun er «flink til å stå imot i tøffe tider, stiller opp ved kritiske spørsmål, flink til å takle vanskelige situasjoner».

Kjos til topps

Alle de 142 journalistene som deltok i undersøkelsen ble også bedt, helt uhjulpet, om å nevne den toppleder i Norge som de oppfatter at har de beste medierelasjonene. Her kan journalistene avgi sin stemme uavhengig av om de har vært i kontakt med den aktuelle toppleder – men man stemmer etter hvem man synes fremstår som best. Her er Norwegian-sjef Bjørn Kjos på topp, fulgt av henholdsvis Helge Lund (daværende konsernsjef i Statoil) og Petter Stordalen i Choice Hotels.

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?