Banner
Måling og evaluering

Rekordmange medlemmer

Kommunikasjonsbransjen er i stadig vekst, og ved utgangen av 2012 var det 4117 medlemmer i Kommunikasjonsforeningen. Det er en økning på 45 % siden 2007.

- Jeg tror bransjens vekst har flere årsaker, men en hovedårsak er nok at det er et økt krav og forventning om åpenhet og tilgjengelighet, både fra folk og fra mediene. Alle henvendelser og all kommunikasjon med borgerne og omgivelsene skal være rask og god, sier Therese Manus Hønningstad, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen.

Therese Manus, foto Bård Gudim
Hovedårsaken er nok at det er et økt krav og forventning om åpenhet og tilgjengelighet, sier Therese Manus. Foto: Bård Gudim.

Av foreningens 4117 medlemmer er 3773 i jobb, og av disse jobber 46 % i offentlig sektor og 54 % i privat sektor. Dette forholdstallet har vært stabilt de siste årene.

Kommunikasjonsbransjens vekst har vært mye omtalt i media den siste tiden. Manus Hønningstad tror bransjen vil fortsette å øke.

- Jeg tror bransjen vil fortsette å øke i årene som kommer for å møte behovene og forventningene i samfunnet og internt i virksomhetene. Virksomheters virkelighet er langt mer kompleks nå enn for få år siden, med mange flere kontaktpunkter og kommunikasjonskanaler. Bedrifter ser også i økende grad på evnen til å forstå og utvikle sitt omdømme som en kjernekompetanse. Dessuten har presset på toppleder både i offentlig og privat sektor økt, sier hun.


Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?