Banner
Samfunnsansvar og etikk

Bufetat Midt-Norge fikk Åpenhetsprisen

Bufetat Midt-Norge er vinner av Kommunikasjonsforeningens åpenhetspris. De har over lengre tid vært modige og gått nye veier for åpenhet innen barnevernet i Norge.

- Å motta Åpenhetsprisen betyr veldig mye for oss. Vi har jobbet målrettet siden 2009 med å skape en åpenhetskultur internt blant egne ansatte. Modige ledere og ansatte i fosterhjemtjenesten som har turt å tenke nytt har vært avgjørende for å lykkes med prosjektet. Det har bidratt til at vi har oppnådd en viktig målsetning, nemlig å rekruttere flere fosterhjem, sier Anne Therese Melbye, kommunikasjonssjef i Bufetat Midt-Norge.

Arbeidet startet da Bufetat Midt-Norge åpnet opp 40 mapper for Adresseavisen i serien «De glemte barna». Siden den gang har de gjennomført flere kampanjer og prosjekter for å sette søkelys på barn som lever under omsorgssvikt.

- Det krevde både vilje og mot innen et felt som håndterer krevende og komplekse saker, sier juryleder Shabana Rehman.

I juryens begrunnelse er det lagt vekt på at vinneren gjennom flere år har vist hvordan et mer åpent barnevern kan skape både samfunnsansvar og politisk engasjement for de som selv ikke kan kommunisere rundt sin situasjon. 

- Bufetat Midt-Norge har gjort et viktig foregangsarbeid ved å fremme åpenhet rundt omsorgssvikt på en forbilledlig måte, sier Rehman.

Vinner av prisen ble kåret av en jury bestående av:

Juryleder Shabana Rehman, sentralstyremedlem i Kommunikasjonsforeningen og blant annet informasjonskonsulent i LIM (Likestilling, Integrering, Mangfold)
 
Wenche Skorge, lokallagsleder i Kommunikasjonsforeningen Rogaland og kommunikasjonssjef i Acona
 
Astrid Bugge Mjærum, påtroppende kommunikasjonsdirektør i Sykehuset Innlandet. Tidligere styreleder i Kommunikasjonsforeningen
 
Arild Aspøy, forfatter og journalist
 
Thomas Midteide, konserndirektør kommunikasjon DNB

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?