Banner
Strategisk kommunikasjon

Voksende bransje

Norsk kommunikasjonsbransje opplever kraftig vekst. Kommunikasjonsforeningen har i løpet av 2010 hatt 12 prosent vekst i antall medlemmer.

Norsk Kommunikasjonsforening er landets største bransjeforening for de som jobber med PR og kommunikasjon. Foreningen har røtter tilbake til 40-tallet, men har aldri opplevd lignende vekst. I løpet av inneværende år har over 400 nye medlemmer kommet til og gitt en vekst på totalt 12 prosent. Det betyr at foreningen per i dag har i overkant av 3700 medlemmer. Går man ytterligere et år tilbake har veksten vært på hele 24 prosent.

elinklakken
Elin Klakken, styreleder i Kommunikasjonsforeningen, leder en forening i sterk vekst. Foto: If Skadeforsikring

Ledelsesverktøy

- Kommunikasjon er i dag ansett som et uunnværlig strategisk verktøy og de aller fleste ledere har tatt konsekvensen av dette og ansatt kompetente rådgivere inne feltet. Skal du lykkes i dag, både som leder og som bedrift, må du ta kommunikasjon på alvor, enten det gjelder kommunikasjon mot markedet, mot eiere og investorer, internt med alle ansatte og mot samfunn, medier og myndigheter, understreker styreleder i Kommunikasjonsforeningen Elin Klakken.

Fra tidligere har Kommunikasjonsforeningen gjort undersøkelser som viser at 65 prosent av medlemmene oppgir å jobbe i en organisasjon hvor toppleder har svært høy eller høy forståelse for kommunikasjon som strategisk verktøy.

Milliardomsetning

Høsten har vært preget av mange nyetableringer i den norske PR-byråfloraen. I tillegg tyder Kommunikasjonsforeningens medlemstall på at kommunikasjonsavdelingene internt i bedrifter og offentlige etater vokser i størrelse.

- Det er ingen tvil om at bransjen har opplevd en god vekst de senere årene, noe våre gir en god indikasjon. Veksten, både internt i kommunikasjonsavdelingene og på byråsiden, gjenspeiler reelle behov i markedet, påpeker Klakken.

Sveriges Informasjonsforening har i flere år målt den totale verdien av tjenester bransjen omsetter for i landet. Dette gjøres ved å summere både omsetning i byråene og lønnsbudsjetter i alle kommunikasjonsavdelinger. For 2009 var den totale omsetningen over 40 milliarder svenske kroner.

- At Norge ligger noe tilbake for dette er lite sannsynlig når størrelse og medlemstall i foreningene tas i betraktning. Kommunikasjonsbransjen er i ferd med å bli voksen og det er heller ingenting som tyder på en stor nedgang i tiden som kommer, mener Klakken.

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?