Banner
Offentlig kommunikasjon

Skepsis til toppolitikere i PR-bransjen

Det er av sine egne man skal ha det. Kommunikasjonsforeningens store medlemsundersøkelse avslører en bransje som er overveiende negative til at tidligere toppolitikere inntar PR-bransjen.

Kommunikasjonsforeningen har nylig avsluttet en større medlemsundersøkelse som kartlegger lønnsnivået i bransjen og i tillegg er medlemmene bedt om å ta stilling til et sett med påstander.

"Det er bra for PR-bransjen at tidligere toppolitikere velger dette yrket når de slutter som politikere" Medlemmene ble bedt om å angi hvor enig de var i påstanden på en skala fra 1-6, der 1 var helt uenig og 6 var helt enig. Over 68 prosent av respondentene fordeler seg fra 1-3 og kun 2,7 prosent sier seg helt enig i påstanden. På spørsmål om det er bra for samfunnet at tidligere politikere velger PR-yrket er tallene enda klarere negative. Da ligger nesten 80 prosent på den negative delen av skalaen. (Totalt 1623 personer har besvart disse påstandene)

Skjermbilde 2018-02-22 kl. 14.43.52
Kommunikasjonsfolk er skeptiske til politikere i PR-bransjen, viser undersøkelse.

Kommunikasjonsforeningens styreleder, Elin Kleven, mener svarene preges av at de fleste medlemmene i foreningen jobber i private og offentlige kommunikasjonsavdelinger - ikke i private byråer. - Svarene er nok litt preget av støyen og negativiteten i mediene, samtidig som medlemmene gir uttrykk for en sunn skepsis til til sammenblanding av roller. Men det er fritt yrkesvalg, og alle toppolitikere kan ikke ende opp som fyklesmenn, uttaler Kleven til Dagens Næringsliv 9. februar.

Frykter svak presse

Åtte av ti kommunikasjonsfolk synes kuttene i norske medier har svekket journalistikken. Kleven mener det er dårlig nytt for landets PR- og kommunikasjonsmedarbeidere. På spørsmål fra Dagens Næringsliv om ikke svakere redaksjoner er en fordel for kildene svarer Kleven at det på sikt er tvert om. - Vi ønsker jo et så rikt bilde som mulig av alle saker som kommer frem i norske medier. Der for vil vi selvfølgelig at journalister skal ha et så høyt kompetansenivå som mulig og arbeidskår som gjør at de kan fordype seg i saker. Det er på tide å bevege seg bort ra bildet av at vi som jobber med kommunikasjon forsøker å lure journalister sier hun til avisen

Åtte av ti kommunikasjonsfolk synes kuttene i norske medier har svekket journalistikken.

Positiv til sammenslåing

I samme undersøkelse er ogsårespondentene spurt om de mener det vil være bra for norsk PR- og kommunikasjonsbransje at Kommunikasjonsforeningen og Norske informasjonsrådgivere (NIR) slår seg sammen. Til denne påstanden er over 60 prosent plassert på den positive delen av skalaen og kun 5,2 prosent sier seg helt uenig.

-Et økt samarbeid mellom foreningene er diskutert og ønskelig fra begge sider, og i tillegg har en sammenslåing vært debattert i pressen i fjor høst, men at så mange er positive til dette var litt overraskende. Kommunikasjonsforeningen ønsker videre dialog om disse tingene og vurderer nå mulighetene for å ta dette gjennom de nødvendige demokratiske prosesser i foreningen. Vi mener en samlet bransje vil være til beste for faget og de som jobber med kommunikasjons og PR, sier Elin Kleven.    

Undersøkelsen omfatter flere tema som sosiale medier, kvalitet på journalistikken og statlig kommunikasjonspolitikk. Ved spørsmål kan sekretariatet kontaktes.

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?