Banner
Strategisk kommunikasjon

Stjernekommunikasjon

«Change has come to America» sa Barack Obama på valgnatten 4. november. Hans vinnertale var historisk og hans kommunikasjon bør både inspirere og motivere…

Når Obama snart tar over som USAs president, har han en hel nasjon og en hel verden i ryggen. Ingen annen amerikansk presidentkandidat har klart å tenne så mange mennesker. Verdt å huske med Obamas seier, er at den hovedsakelig er vunnet gjennom god kommunikasjon. Obama vant stemmer, hjerter og tillit ikke først og fremst for hva han har gjort, men for hvem han er og hva han har sagt. Da jeg så Obamas seierstale, slo det meg at han fremstår på samme måte som bedriftene med best omdømme. Omdømmevinnere i flere land kommuniserer nemlig på en spesiell måte og seks elementer kjennetegner måten de fremstår på. De samme kjennetegnene har preget Obamas valgkampkommunikasjon. Så vil du bygge et godt omdømme for din virksomhet, kan de seks rådene fungere som en ledestjerne:

 1. Vær synlig
  Obama møtte titusenvis på sin valgkampturné, og kommuniserte med USA gjennom TV, radio, aviser og sosiale medier. Velregissert synlighet bygget interesse, kunnskap og respekt. Gjennom små, men mangfoldige dollar-donasjoner fra vanlige amerikanere, fikk Obama penger til å være mer synlig enn McCain. Omdømmevinnerne er også synlige. De bruker mer enn konkurrentene på sponsing, kommunikasjon og samfunnsansvar. De bruker flere penger på reklame og mediekontakt. Men høy synlighet gir ikke automatisk godt omdømme. Det viktigste er ikke å være kjent, men å være kjent for noe godt...
   
 2. Vær annerledes
  Obama er annerledes. Han er svart. McCain hvit. Obama er ung. McCain gammel. Men også ved å velge en annen klesstil og et annet språk enn McCain, klarte Obama å skape et skille. Omdømmevinnerne skiller seg også ut. De tør å gå andre veier. De tør å si de er annerledes. På den måten blir de lettere gjenkjent, og kan bygge tydelige verdier rundt sin identitet. Å være annerledes i dag krever mer enn før, fordi lover, regler og normer gjør virksomheter mer og mer like. Nettopp dette skaper imidlertid muligheter for dem som kan, tør og vil være noe annet enn de andre.
   
 3. Vær åpen
  «I will always be honest with you about the challenges we face», understreket Obama i sin takketale. Klarer han å vise denne åpenheten gjennom sitt presidentskap, vil han beholde folkets tillit. Virksomheter med godt omdømme fremstår også som mer åpne. Deres kommunikasjon kjennetegnes av imøtekommenhet og tilgjengelighet. De deler informasjon om sitt indre liv og gir gode svar til ansatte, analytikere, aktivister og andre. En slik åpenhet får dem til å fremstå som tillitvekkende og troverdige.
  obama foto pexels
  Ingen annen amerikansk presidentkandidat har klart å tenne så mange mennesker. Foto: Pexels.
 4. Vær konsistent
  «Yes, we can!» var Obamas hovedparole. Change var hans løfte. Enkel kommunikasjon er som regel alltid bra, men det enkle må også gjentas for å skape omdømme og suksess. Bedrifter som topper omdømmemålingene, er konsistente. De synger i harmoni. De integrerer aktiviteter og kommunikasjon på tvers av avdelinger og enheter og har et tydelig løfte til kunder, ansatte, eiere og potensielle arbeidstakere. Dette gjør at de sakte, men sikkert bygger opp tillit, beundring, respekt og god følelse - forutsatt at det de sier, gjør og står for oppfattes som relevant og riktig.
   
 5. Vær ekte
  Nesten alle som så eller hørte Obamas taler under valgkampen, trodde på det han sa. Ingen av dem som tok ham i hånden under de mange møtene på amerikanske skoler og arbeidsplasser tvilte på hans engasjement eller evner. Han ble oppfattet som ekte, noe som er avgjørende for å oppnå et godt omdømme over tid. Å være ekte betyr å holde det du lover og gjøre det du sier du skal gjøre. Det ekte må komme innenfra, men kommunikasjon kan forsterke det genuine.
   
 6. Vær mottakelig
  «I will listen to you, especially when we disagree» sa Obama. Hans omfattende dialog med folk på nettet og per epost viser at han mener det. Å være villig til å justere seg etter omgivelsenes tilbakemeldinger er avgjørende for å bygge og bevare tillit over tid. Det handler om å lytte. Mange virksomheter prater hele tiden. De inviterer til dialog, men hører ikke hva omgivelsene sier til dem. Slikt skaper ikke tillit. Sørg derfor for å være mottakelig, som Obama. Omdømmevinnerne kommer lettere til suksess. De har omgivelsenes tillit og tåler kriser bedre. Obamas stjerne-kommunikasjon vil hjelpe ham tilsvarende de neste årene. Så hvis du lurer på om vi kan lære noe av den nye presidenten? Yes we can!

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?