Banner
PR-PRAT

Vinn fram i statsbudsjettet!

I disse dager jobbes det intenst på Stortinget med å behandle regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Vil du påvirke budsjettet for 2020 bør du starte nå.

Skrevet av
Factbox image

Katrine Gramnæs er fagsjef for samfunnskontakt i DNT og forfatter av boka "Lobby. Håndbok i politisk gjennomslag". Hun er fast blogger på PR-prat. 

Statsbudsjettet er sannsynligvis den politiske saken som har konsekvenser for flest mennesker i Norge. Det avgjør hvor mye vi betaler i skatter og avgifter, og hvor mye penger staten skal bruke på ulike formål som er viktige for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner.

Skal du nå fram med dine innspill til statsbudsjettet for 2019, er du lovlig sent ute. Dette er derimot et godt tidspunkt å legge en plan for å påvirke 2020-budsjettet. Her er fem råd for å nå fram i budsjettprosessen!

1. Start tidlig!

Regjeringens arbeid med budsjettforslaget starter over et år før budsjettet skal tre i kraft. Skal dine innspill være med når de første utkastene forberedes, bør du sende dem til det relevante departementet i løpet av januar. Da blir det vurdert før statsrådene skal sende inn sine innspill til regjeringens første budsjettkonferanse i midten av mars.

Gjør forslagene dine kjent både i departementene, men også hos regjeringspartiene på Stortinget. De er med i diskusjonene gjennom våren om hva som skal prioriteres.

Skal du få gjennomslag, er det lurt å ha en klar prioritering av hva som er viktigst for deg å få til i statsbudsjettet, og legge inn innsatsen der.

Regjeringens budsjettforslag blir presentert for Stortinget i begynnelsen av oktober. Deretter forhandler partiene på Stortinget om hva som skal bli det endelige budsjettet. Fikk du ikke inn innspillet ditt i regjeringens budsjettforslag, har du da sjansen til å sende skriftlige innspill, delta på høringer og komme med dine forslag til behandlingen på Stortinget fram til midten av desember når det endelige budsjettet vedtas. Men husk å følge med på Stortingets nettsider, der finner du fristene for å melde seg på til høring og sende skriftlige innspill til de ulike komiteene.

2. Prioriter hardt!

Skal du få gjennomslag, er det lurt å ha en klar prioritering av hva som er viktigst for deg å få til i statsbudsjettet, og legge inn innsatsen der. Selv om det er mange budsjettposter dere gjerne skulle ha økt, velg ut den eller de dere mener er aller viktigst akkurat nå. Politikerne får enormt mange forslag til satsinger på ulike gode formål. Et tydelig prioritert innspill øker sjansen for at det blir lagt merke til. Sørg for å ha godt gjennomarbeidede argumenter og helst dokumentasjon på hvorfor dette er en spesielt viktig post å satse på. 

Hvor strengt du bør prioritere kan variere ettersom hvilken type virksomhet du representerer og hvor stort saksfelt du skal mene noe om. Noen har mulighet til å konsentrere seg om ett enkelt forslag, andre kan peke ut fem hovedsaker, mens andre igjen må ha en lengre liste. Uansett er det lurt å ha en viss prioritering av hva dere mener er aller viktigst. Hvis ikke dere prioriterer selv, gjør politikerne det for dere.

Vandrehallen Stortinget foto Bård Gudim
Politikerne som jobber med statsbudsjettet har enormt mange forslag de må gå gjennom, gi dem litt hjelp på veien. Helt konkrete forslag er enklere å følge opp.  

3. Hjelp politikerne!

Politikerne som jobber med statsbudsjettet har et enormt antall sider med dokumenter, forslag og innspill å forholde seg til. Statsrådene får hjelp fra embetsverket i departement sitt med å vurdere ulike forslag. Men spesielt opposisjonspartiene på Stortinget har begrenset med tid til å undersøke og videreutvikle forslagene de får tilsendt. Sjansen for å overbevise dem om at akkurat din sak er viktig øker hvis du gir dem litt hjelp på veien.

Sørg for å sende over helt konkrete forslag til hvor mye som bør bevilges på hvilken post i budsjettet, med en god begrunnelse og med det bakgrunnsmaterialet politikerne trenger for å gjøre en vurdering av saken. Sjekk gjerne hvordan budsjettinnstillingene til komiteene på Stortinget pleier å se ut, og skriv forslag til tekst de kan bruke direkte. Dersom de er positivt innstilt til saken din, gjør dette at det terskelen er lavere for å følge opp akkurat din sak.

4. Skap blest om saken din!

For å bidra til at forslaget ditt blir prioritert i konkurranse med andre gode formål, er det lurt å få offentlig oppmerksomhet om det. Det gjør at forslaget blir lagt merke til, også av politikerne. Bruk gjerne både sosiale medier og utspill i de tradisjonelle mediene til å skape blest om saken din. Er det en post på statsbudsjettet du mener bør økes, få fram hvorfor det er behov for mer penger til dette formålet akkurat nå og hva det vil bety om det kommer ekstra midler. Medieoppmerksomhet bidrar til at det står noe ekstra på spill for politikerne. De vet at det vil bli lagt merke til om de støtter saken eller ikke, og at innsatsen deres i akkurat denne saken kan få oppmerksomhet i ettertid.

Skal du få gjennomslag, er det lurt å ha en klar prioritering av hva som er viktigst for deg å få til i statsbudsjettet, og legge inn innsatsen der.

Du kan også vise politikerne at mange er opptatt av saken ved å alliere deg med andre som støtter forslaget. Saken får større tyngde dersom det ikke bare er en enkelt organisasjon eller bedrift som tar den opp, men mange som støtter opp om den.

5. Husk å feire seieren!

Å få gjennomslag for et forslag til statsbudsjettet kan ta tid, og du kan ikke regne med å lykkes på første forsøk. Ofte må en sak bygges opp over tid, og fremmes i flere år før den får flertall.

Det er mange som kritiserer politikerne når de ikke får gjennomslag for en sak de mener er viktig. Men dersom det faktisk blir flertall for forslaget ditt, husk å gi politikerne anerkjennelse for innsatsen. Om du tipser mediene om den gode nyheten, inviterer politikerne på kakefeiring med presse tilstede eller bruker sosiale medier for å skryte av politikerne som fikk det til, er ikke så farlig. Men hvis det gir positiv oppmerksomhet å støtte opp om sakene dine, gir det ekstra motivasjon for å lytte til dere også ved neste korsvei.

Selv om det nå først og fremst er spenning knyttet til utfallet av denne budsjetthøsten, er det bare innspurten igjen av behandlingen av 2019-budsjettet. Og dette er et veldig godt tidspunkt for å planlegge hvordan du skal få gjennomslag for dine prioriteringer i statsbudsjettet for 2020.

Lykke til!

Medierelasjoner
Stadig flere lobber - få tips til hvordan
Les mer


Relaterte innlegg

Her kan du lese andre innlegg av samme forfatter.

Siste innlegg

Her er de siste innleggene fra PR-prat.