Banner
PR-PRAT

Sett ord på din kompetanse

Lær deg kunsten å formidle det du er god på, til personer utenfor fagfeltet.

Skrevet av:
Factbox image

Miriam Follesø. Kommunikasjonsrådgiver i Politiets utlendingsenhet. Utdannet retoriker. Blogger fast på PR-prat.

Kanskje har du fått spørsmålet: Hva gjør egentlig en kommunikasjonsrådgiver? Eller du har overhørt noen introdusere hva du eller en kollega driver med: "Han jobber med informasjon og sånn" eller "du kan spørre infodama". Å formidle kompetansen du har på en enkel og tydelig måte kan være en døråpner for nye muligheter. Ikke bare er kommunikasjon et fag som kontinuerlig vokser, særlig på det digitale feltet. Kommunikasjon som faglig begrep har også ulike assosiasjoner hos mange.

Her er tre tips til hvordan du kan nå frem med hva som kjennetegner din kompetanse:

1. Gi innhold til begrepet

Om noen introduserer deg som informasjonsmedarbeider, start med å definere forskjellen på informasjon og kommunikasjon. Det kan virke som en pirkete innledning, men ofte blir det mer oppklarende hvorfor det er behov for kommunikasjonsfaglige rådgivere. Utdyp for eksempel hvordan bedriften har behov for at informasjon formidles til riktige personer i rett kanal, til et strategisk tidspunkt og med mottakerorientert ordbruk, enten det er internt eller eksternt.

Å formidle kompetansen du har på en enkel og tydelig måte kan være en døråpner for nye muligheter.

2. Still spørsmål

Et effektivt virkemiddel er å stille spørsmål som får frem hvorfor det er bruk for kommunikasjonsfaglig kompetanse på alle arbeidsplasser. Eksempler kan være: Har du tenkt på hvorfor nettsiden deres ser slik ut? Hvorfor dere bruker akkurat de bildene, eller hvordan innholdet er fordelt? Hvorfor har dere valgt å formulere visjonen til organisasjonen du jobber i, på den måten? Hva er grunnen til at dere har en kampanje på dette tidspunktet? Hva ville din sjef svart til en journalist om det ble avdekket en skandale? Hvordan ville dere håndtert mediene? Som kommunikatør der jobben er å gi faglige innspill i slike situasjoner, kan det å aktivere mottakeren med slike spørsmål bidra til å bevisstgjøre hva jobben din går ut på.

KI og digital kommunikasjon
Hvilke egenskaper trenger morgendagens kommunikatører?
Les mer

3. Møt fordommer med eksempler

Kanskje har du opplevd fordommer mot kommunikasjon som fag, eller nedlatende karakteristikker om jobben du gjør. Det kan være utsagn som "vi kobler på kommunikasjonsavdelingen i sluttfasen slik at vi får ut informasjon". En klassisk fordom om at kommunikatører kun er budbringere og ikke har faglige bidrag fra start. Å fortelle om prosjekter der dine faglige vurderinger har vært en del av det strategiske grunnlaget fra begynnelse til slutt kan nyansere slike fordommer.

Åpner du en vilkårlig nettside og gir en kort analyse av hva du tror målgruppen for innholdet er, hvilke budskap som kunne vært spisset på annen måte og hvordan du vil gå frem for å løfte frem bedriften i en strategisk kanal for målgruppen, da er glimt av kjernekompetansen delt på kort tid.

Et virkemiddel er å stille spørsmål som får frem hvorfor det er bruk for kommunikasjonsfaglig kompetanse på alle arbeidsplasser.

Når personer vi møter ikke har kjennskap til yrket vårt, er det ofte fristende å velge en kort utvei der en ikke går inn i hva faget handler om og hvorfor det er en givende karrierevei. På sikt kan det undergrave viktigheten av kommunikatørers plass i arbeidsmarkedet og gi næring til fordommer som "det er ikke nok å studere kommunikasjon, du må også studere noe du kan kommunisere om". Å formidle fagets innhold og virkemåte er rekrutterende for nye kommunikatører, fordi det bidrar til forståelse for faget hos fremtidige arbeidsgivere. 

Samfunnsansvar og etikk
Hva slags kommunikatører utdanner vi?
Les mer

Relaterte innlegg

Her kan du lese andre innlegg av samme forfatter.