Banner
PR-PRAT

Personlige egenskaper har aldri vært viktigere

«Hire for attitude, train for skills» er et gammelt mantra for noen av oss i rekrutteringsbransjen. Fremover blir personlige egenskaper viktigere enn alt annet, og kommunikatørene får en enda viktigere rolle.

fakta
Factbox image

Trine Larsen
Trine er hodejeger og partner i konsulenthuset Hammer & Hanborg.

Mange vil kanskje si at uttrykket over er tynnslitt, men jeg mener det er mer aktuelt enn noen gang. Det å ha en «perfekt» CV og jobbe som en maskin er ikke lenger attraktivt. Personlige egenskaper og evnen og viljen til å bidra til en god selskapskultur har blitt den nye valutaen.

Kultur til frokost

Derfor tror jeg også at selskapets kultur blir enda viktigere. Skal du tiltrekke deg de beste hjelper det ikke bare å ha en sterk merkevare. Du må ha en kultur og en visjon som motiverer.

Innenfor ledelsesfaget er Peter Druckers sitat om at «Kultur spiser strategi til frokost» både velkjent og velbrukt. Men det ligger noe i det. Måten vi jobber og oppfører oss på fra dag til dag, vanene våre, har en tendens til å overstyre et hvert bevisst forsøk på å endre seg.

Å skape en god kultur kan gjøre det enklere å rekruttere de rette folkene, men det kan også styrke virksomheten i møte med kontinuerlige endringer. Forskning fra blant andre Wharton-professor Adam Grant, viser at grupper som presterer godt kjennetegnes av en såkalt «gi-kultur». I en artikkel i Harvard Business Review peker Grant på at disse teamene deler kunnskap og hjelper hverandre. Man er mer opptatt av å gi enn å ta.

Egenskaper for fremtiden

Fremtiden i kommunikasjonsbransjen, og hvilke egenskaper fremtidens kommunikatører vil trenge, var tema da Kommunikasjonsforeningen Oslo og Akershus nylig arrangerte et frokostmøte på Kulturhuset.

Etter min mening var det et helt ypperlig tema å fortære frokosten til – og et spørsmål jeg ikke så sjelden finner meg selv i å funderer over halvveis ned i dagens første kaffekopp. For som hodejeger er det å vite hvordan vi finner de personene som er best egnet til å gjøre jobben sin, helt avgjørende for om jeg lykkes med å gjøre jobben min.

Derfor var det spesielt en ting jeg merket meg på mens jeg satt der på Kulturhuset: i likhet med meg trakk alle innlederne frem personlige egenskaper som det viktigste de så etter. Faktisk var det ingen som sa noe som helst om gode karakterer eller mastergrader.

Personlige egenskaper og verdier blir noe av det viktigste når vi skal finne kandidater til nye stillinger, ettersom faglige kvalifikasjoner og kompetanse fort blir utdatert.
Trine Larsen

Nå er det jo umulig å forutse fremtiden. Men et og annet kan vi jo spå om hvordan ting vil utvikle seg. For eksempel ser vi helt tydelig at alt endrer seg i et stadig høyere tempo. I Hammer & Hanborg mener vi at for å lykkes i fremtiden må du klare å endre vaner og rutiner raskt og omstille deg mer effektivt. Personlige egenskaper og verdier blir dermed noe av det viktigste vi ser på når vi skal finne kandidater til nye stillinger, ettersom faglige kvalifikasjoner og kompetanse fort blir utdatert.

Løser problemer raskere

Sammenhengen mellom å rekruttere på personlige egenskaper og å dyrke en positiv kultur er åpenbar. Professor Jan Terje Karlsen ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI trekker frem at gi-kulturen fører til at «organisasjonen tjener stort på at medarbeidere utveksler kunnskap og ferdigheter. Dette gjør det lettere å løse problemer og arbeide raskere.» Noe som vi må forvente vil være en viktig faktor for å lykkes også i fremtiden.

For oss som rekrutterer kommunikative ledere og spesialister, viser dette at personlige egenskaper, som det å være opptatt av at andre skal lykkes og være villig til å dele kompetanse, kan være langt viktigere enn hva personen har på CV.

Men vel så viktig i denne sammenhengen gir denne forskningen sterke argumenter for hvorfor kommunikative hoder vil ha en enda viktigere rolle i å avgjøre hvorvidt selskapet lykkes i fremtiden.

For det første ser vi hvor viktig det er å skape en god delingskultur i et selskap. Kommunikasjonsrollen er avgjørende for at delingen skal kunne skje rent praktisk, men samtidig er den kulturbyggende rollen kommunikatørene har i å fremheve de personlige egenskapene. Som professor Per Ingvar Olsen ved Institutt for strategi og entreprenørskap på BI sier: «Skal kulturendring oppnås, må bedriften og ledelsen demonstrere hva slags endret praksis som fungerer. Bedriften må gjøre det som virker og kommunisere at det virker.»

Kommunikative hoder vil ha en enda viktigere rolle i å avgjøre hvorvidt selskapet lykkes i fremtiden.
Trine Larsen

Personlige egenskaper har alltid vært viktige, men før var det først og fremst den kompetansen du kunne vise på papiret som betydde noe for om du fikk jobben eller ikke. Sånn er det ikke nødvendigvis lenger. Nå gjelder de mellommenneskelige egenskapene i langt større grad, og dem leser du ikke like lett ut fra en CV. Det er mange grep du kan ta for å bygge en god kultur i et selskap, men et godt sted å starte er å rekruttere personer som har verdier som stemmer godt med den kulturen du ønsker.

«Hire for attitude, train for skills» har aldri vært viktigere enn det er i dag. Og det blir enda viktigere.


Relaterte innlegg

Her kan du lese andre innlegg av samme forfatter.