Banner
PR-PRAT

Bli en bedre skribent

Ønsker du å bli en bedre skribent, eller har du ikke skrevet så mye før? Her er sjekklisten som hjelper deg til å kommunisere på en klar og tydelig måte.

fakta
Factbox image

Hilde Bringsli jobber som innholdsrådgiver i Itera. Hun er gjesteblogger på PR-prat.

Kundeorienterte tekster kjennetegnes av et klart språk, relevant informasjon, og en ryddig struktur. Nedenfor finner du åtte prinsipper, i form av spørsmål, som kan hjelpe deg til å skrive gode tekster som treffer målgruppen din.

1. Hvem er leserne?

Bruk et par minutter på å se for deg leserne dine: alder, kjønn, etnisitet, bakgrunn, yrke osv. Når du gjør dette, personifiserer du målgruppen eller lager såkalte personas. Det å definere personas kan ses på som et verktøy – en veileder som hjelper deg til å spisse tekstene dine.

2. Hva er hovedbudskapet ditt?

Mange skriver for mye slik at budskapet drukner i overflødig informasjon. Tenk derfor nøye gjennom hva du skal formidle og sørg for at det kommer tydelig fram. Har du flere ting på hjertet, skriv om én ting om gangen. Hvis teksten har en form for konklusjon, få dette fram tidlig, gjerne allerede i overskriften.

3. Hvilken stil og tone er riktig?

Språk er et mektig verktøy. Det kan bygge relasjoner og det kan skape avstand. Tenk nøye gjennom hvordan du ordlegger deg og husk at like viktig som hva du skriver, er måten du skriver det på. Ordene du bruker og måten du ordlegger deg på forteller noe om hvem du/bedriften din er og hva du/dere står for.

4. Hvilke spørsmål tror du leserne ønsker svar på?

Vær bevisst på hva leserne er mest opptatt av å få svar på. Hvis du vet det, eller tror du vet det, sørg for at denne informasjonen kommer tidlig fram. Skill på ”kjekt å vite” og ”må vite”.

5. Har du laget en logisk struktur?

Strukturen på en tekst har mye å si for hvordan vi oppfatter den, så tenk på strukturen før du begynner å skrive. En godt oppbygget tekst har gjerne en overskrift, mellomtitler og logiske avsnitt som ikke er altfor lange.

6. Er det noe leseren må eller bør gjøre etter å ha lest teksten?

Hvis svaret er ja, sørg for at dette kommer tydelig fram. Hvis det er flere ting leseren eller du selv skal gjøre, lag punktlister for bedre oversikt.

7. Har du brukt et forståelig språk?

Sett deg inn i lesernes sted og still deg selv følgende spørsmål: Er det noe leserne kan ha problemer med å forstå? Hvis ja, velg andre ord og uttrykk eller forklar dem.

8. Er teksten uten feil?

Les alltid gjennom teksten før du sender den fra deg, selv om det ”bare” er en e-post. Skrivefeil, særlig hvis det blir flere, gir et dårlig inntrykk, en opplevelse av hastverksarbeid. Har du skrevet en lengre tekst kan det være nyttig å få noen andre til å lese gjennom.


Relaterte innlegg

Her kan du lese andre innlegg av samme forfatter.

Siste innlegg

Her er de siste innleggene fra PR-prat.