Banner
PR-PRAT

GDPR: Med tillit på bunnlinja

Mens mange virksomheter opplever GDPR som et pliktløp som hovedsakelig forstyrrer den daglige driften, ser de som er lengst fremme i skoa forretningsmuligheten. For der økt tillit styrker posisjonering og gir flere kroner i kassa, er slapp holdning til personvern dårlig nytt for bunnlinja.

fakta
Factbox image

Frank Langva
Frank jobber med neste generasjon digitale kundeløsninger i Innovasjon Norge. Han er fast blogger på PR-prat.

Vi har de siste årene snakket om mobile first, og etter hvert mobile only når vi har designet nettsider. Responsivt design har hjulpet oss å stable om nettsider og spisse brukeroppgavene, og universell utforming har tvunget oss til å skape rikere nettsteder med høyere kvalitet. Å bruke strenge krav til egen fordel har gitt kvalitative forretningsfordeler. Det samme vil vi se med tilnærming til GDPR.

Bevisst verdi av personlige data

Virksomheter som er åpne om hvordan dataene benyttes og hvordan personvern blir ivaretatt, vil oppleves mer tillitsvekkende, og også være langt mer treffsikker i sin kundedialog. Det er bedre å kommunisere til færre kunder som er interessert i ditt budskap enn skyte blindt til mange som ikke er interessert.

Konsumentenes økte bevissthet rundt personvern stiller samtidig nye krav til virksomheters servicegrad. I dag kapitaliserer store aktører på å kjenne og forstå våre data. Facebook bygger hele sin forretningsmodell på denne innsikten. De har allerede en stund latt oss påvirke hvilken reklame vi blir eksponert for. Ved å la oss signalisere hva som er irrelevant kan vi over tid bli eksponert for reklame som er mer relevant. Annonsørens oppside er å slippe å unødig bruke penger på feil målgrupper.

To damer som står inntil en vegg full av overvåkingskameraer. Kameraene er rettet mot damene, og damene ser opp mot kameraene.
Når bedrifter legger mer vekt på personvern, blir også forbrukerne mer bevisste.

Denne pendelen vil fortsette å svinge, og etterhvert vil vi som kunder bli bevisst verdien i egne data. Jo rikere data de har om oss, jo mer verdifull profil besitter vi. Oppfattes ikke virksomheten å etterleve personvernhensyn tar brukerne dataene med videre til annen, konkurrerende aktør. Vi som kunder og konsumenter vil være bevisst verdien av egne data, som med det skjerper kravene ytterligere til bedrifter om å oppnå redelig. Og når vil vi begynne å forlange å få betalt for være tilgjengelig for annonsører?

Tillit som kapital

Når gode mobiltilpassede nettsider og universell utforming ikke lenger et konkurransefortrinn, men en forventet hygienefaktor som gir brukeren valgfrihet, rikere nettsider og i sum bedre brukeropplevelser vil den samme motivasjonen finnes for GDPR-etterlevelse. De som praktiserer privacy by design får konkurransefordeler på veien i form av den viktigste valutaen: Tillit.

Når vi som forbrukere gjør våre valg, enten det er kjøpsprosesser, livsvalg eller annet, prøver vi å rasjonalisere argumentene vi legger til grunn. I de fleste tilfeller er emosjonelle prioriteringer det som virkelig avgjør valg. Men både for rasjonelle og emosjonelle beslutninger er tillit den avgjørende faktor for våre valg. Har vi ikke tillit velger vi ikke, hverken på rasjonelle eller emosjonelle grunnlag.

Slik er det også med aktører som vi opplever tar personvern på alvor. Har vi ikke tillit til aktører, oppsøker vi de ikke, refererer ikke til de, og kjøper heller ikke produktene deres. Og da er det dårlig business å ta lett på personvern og tillitsbasert kommunikasjon med kunden.

Krisekommunikasjon
Når de røde lampene lyser
Les mer

Samfunnsansvar og etikk
Personvern i informasjonssamfunnet
Forfatter: Dag Wiese Schartum og Lee A. Bygrave Forlag: Fagbokforlaget, 2016

Skrevet for alle som i sin utdanning eller jobb trenger å sette seg inn i spørsmål om personvern. En juridisk bok, men skal ikke forutsette forhåndskunnskaper. Oppdatert utgave av boken fra 2011.

Embed article image

Relaterte innlegg

Her kan du lese andre innlegg av samme forfatter.