Banner
PR-PRAT

Kommunikasjonsklima

For lite tid og penger, frykt for grønnvaskingsstemplet, mangel på målinger og data? — Vi er nødt til å løfte blikket og huske på at bærekraftarbeidet er noe vi gjør for vår felles framtid, skriver Camilla Elise Berg.

Skrevet av

Camilla Elise Berg, daglig leder i Awake, et byrå som er spesialisert på bærekraftkommunikasjon

Mangel på ressurser, frykt for å bli oppfattet feil, frykt for å grønnvaske på grunn av manglende kompentanse, manglende målinger og dermed manglende data, som gjør ansatte usikre på om jobben de gjør faktisk utgjør en forskjell. Og frykt for negativ omtale. Bærekraft kan være et betent tema både internt i bedriften og eksternt ute blant kunder og samarbeidspartnere.

Tør ikke skryte

I fire år har vi i Awake hjulpet bedrifter i ulike bransjer med bærekraftskommunikasjon. Det har gitt oss verdifull erfaring og en oversikt over hvilke utfordringer bedriftene står ovenfor i dag. Bekymringene innledningsvis speiler klimaet rundt bærekraft og kommunikasjon. Og det er gode grunner til at det har blitt sånn. Flere har misbrukt bærekraftbegrepet, mange har grønnvasket og pekefingre fra blant annet klimaskeptikere, miljøforkjempere, bærekraftseksperter og media er blitt rettet i øst og vest. Derfor er god rådgivning og utarbeidelse av en grundig kommunikasjonsstrategi viktig. Vi har møtt bedrifter som har innført gode tiltak, satt seg ambisiøse mål og som har klart å redusere Co2-avtrykket sitt gjennom klimaregnskap og sertifiseringsordninger. Likevel har de ikke turt å kommunisere dette med entusiasme, fordi de er del av en bransje som fortsatt har store utfordringer. Utfordringer som krever ny teknologi og innovasjon. Derfor bruker vi mye tid på trygging og veiledning i møte med våre kunder. 

"Vi har møtt bedrifter som har innført gode tiltak (...). Likevel har de ikke turt å kommunisere dette med entusiasme, fordi de er del av en bransje som fortsatt har store utfordringer"

Dropp perfeksjonismen!

Bærekraftsarbeidet kommer gjerne på toppen av alt annet arbeid. Da kan det være vanskelig å prioritere tiltak og mål, samt å skape entusiasme internt og eksternt. Enkelte har fått rollen som bærekraftssjef på tynt grunnlag, andre sitter med mye kunnskap, men har et styre som ikke ser verdien av bærekraftsarbeid, og dermed mangler de mandat. Ofte starter vi prosessen med å minne om at ingen er hundre prosent bærekraftige, og at vi ikke må la perfeksjonisme hindre oss i å fortelle om tiltak, mål, resultater og utfordringer. Vi må tørre å kommunisere hvor vi ligger an i prosessen for å bli mer bærekraftige, slik at vi kan lære av hverandre. Umiddelbart kan vi se at skuldrene senker seg og vi kan begynne det viktige arbeidet.

Havner i skuffen

God og riktig bærekraftskommunikasjon er helt avgjørende for at vi skal klare å nå målene vi har satt oss. God kommunikasjon skal informere, inspirere og invitere til samskaping. Videre er en stor del av kommunikasjonsjobben å forankre bærekraftsstrategien internt. Skal du lykkes med arbeidet må strategien forankres i hele organisasjonen. Også her er det mange bedrifter som har forbedringspotensiale. Ofte legges strategien i lukkende rom uten særlig involvering av de ansatte. Forankringen blir derfor vanskelig og tar mye tid. Det er sløsing av ressurser å lage strategier som til slutt ender opp i skuffen fordi resten av selskapet ikke henger med. Intern kommunikasjon og involvering er derfor en suksessfaktor. 

"Det er sløsing av ressurser å lage strategier som til slutt ender opp i skuffen fordi resten av selskapet ikke henger med"

Så hvordan kan man gjøre det?

Vi starter med å spørre: Hva er intensjonen med bærekraftsarbeidet? Hvorfor ønsker dere å kommunisere bærekraft?

Vi involverer flere deler av organisasjonen, ikke bare ledergruppen eller bærekraftsavdelingen. Når vi får oversikten over tiltak, mål, sertifiseringer, utslipp, rapportering og intensjon, er vi klare for å prioritere kommunikasjonen. Vi finner bedriftens hjertesak innenfor bærekraft, det området eller temaet som ligger tettest på deres kjernevirksomhet. Der de gjør flest tiltak, har den størst påvirkningskraft, for der har de også en emosjonell tilknytning. Det er med hjertesaken vi skal treffe mottakeren. Når vi har gjort det, er det enklere å fortelle om resten av tiltakene. Derfor er det viktig å vite hva som driver alle de ansatte i bærekraftsarbeidet. Når bedrifter kan gå ut å snakke om intensjon og hjertesak med tyngden til hele selskapet, skaper det engasjement.

Samfunnsansvar og etikk
Grønn eller grønnvasket?
Les mer

Solid arbeid krever mot

Det er lett å glemme dette når bedrifter ønsker å posisjonere seg i markedet som en aktør som tar bærekraft på alvor. Derfor er vi nødt til å dele kunnskap og fortelle hvor vi er i prosessen. Dette bør gjøres åpent og transparent. Det vil si å snakke om utfordringene like mye som tiltakene og målene. Vi er helt sikre på at de som tør å være sårbare og ærlige på hvor de er i prosessen vil vinne i markedet. Men det krever mot og det krever god kommunikasjon. 

Vi er nødt til å løfte blikket og huske på at bærekraftarbeidet er noe vi gjør for vår felles framtid.


Relaterte innlegg

Her kan du lese andre innlegg av samme forfatter.