Banner
PR-PRAT

Innadvendt bærekraft, hva er poenget med det?

Stress gjør det vanskeligere for oss mennesker å tenke nye tanker og skape noe nytt. Til og med evnen til å vise omsorg reduseres når vi ikke har det bra. Derfor må vi begynne med oss selv hvis vi skal få en mer bærekraftig verden.

Skrevet av

Camilla Elise Berg, daglig leder i Awake, et byrå som er spesialisert på bærekraftkommunikasjon.

I 2022 ble målene for indre bærekraft introdusert, Inner Developement Goals .

Målene kom som en reaksjon på at FN sine 17 mål for å oppnå en mer bærekraftig verden innen 2030 ikke ga den fremgangen man hadde håpet på klimaområdet. 

"Hva mener du?"

Initiativtakerne var organisasjonene The New Division, 29K og Ekskäret. Og de stilte seg et stort og viktig spørsmål:

— Hvilke evner, kvaliteter eller ferdigheter mener du er avgjørende å utvikle, både individuelt og kollektivt, hvis vi skal komme vesentlig nærmere å oppfylle FNs bærekraftsmål? 

Sammen med flere akademiske partnere, blant annet fra Stockholms universitetet og Harvard University, har de sammen forsket på akkurat dette. Etter tre år med studier ble målene presentert i april i fjor og er nå anerkjent av Europaparlamentet som et viktig rammeverk for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030.

Innenfra og ut

Hva går så dette ut på? Målene er delt opp i 23 sentrale kvaliteter vi er nødt til å utvikle for å få fremgang i bærekraftarbeidet. Videre er disse kvalitetene sortert i fem ulike kategorier, som begynner med å se innad før de sakte men sikkert jobber seg utover. 

  • Å være: Forholdet til deg selv

Å få en dypere kontakt med sitt indre og å bli mer bevisst sitt indre kompass, praktisere tilstedeværelse og utvikle evnen til å stå stødig når vi møter utfordringer. 

  • Tenke: Kognitive ferdigheter

Ved å utvikle våre kognitive ferdigheter, se andre perspektiver, evaluere informasjon og ved å bedrive kritisk tenkning, blir vi bedre til å se andre perspektiver. 

  • Relatere: Bry seg om andre og verden

Ved å verdsette, ta vare på og føle oss knyttet til andre, enten det er naboer, fremtidige generasjoner eller biosfæren, hjelper det oss med å skape flere rettferdige og bærekraftige systemer og samfunn for alle.

  • Samarbeide: Sosiale ferdigheter

For å gjøre fremskritt med de felles utfordringene vi står ovenfor, må vi utvikle våre evner til å inkludere og kommunisere med ulike interessenter, også de som har andre verdier, ferdigheter og kompetanse enn oss selv.

  • Handle: Drive endring

Kvaliteter som mot og optimisme hjelper oss med å mobilisere ekte drivkraft, bryte gamle mønstre, generer originale ideer og handle med utholdenhet i usikre tider.

En bevegelse

Inner Developement Goals er i ferd med å bli en stor bevegelse med 200 huber over hele verden. Flere kjente merkevarer som IKEA, Houdini, Telia, Spotify og Google er allerede partnere av initiativet. Vi i Awake er offisiell hub i Norge og fungerer som en katalysator for at målene når ut til det norske markedet.

For det er jo ikke bare på klimafronten det brenner; utbrenthet er mer utbredt enn noen gang. Stress gjør det vanskeligere for mennesker å tenke nye tanker, være kreative og innovative. Til og med vår evne til å vise omsorg reduseres i en slik tilstand.

Gallups undersøkelse «State of the workplace 2022» viser at vi aldri har vært så bekymret, stresset og i smerte som vi er i dag. Undersøkelsen er basert på svar fra 154 000 personer fra 145 land.

I dag er bærekraftsarbeid hovedsakelig fokusert mot de ytre aspektene av bærekraft: Teknologi, finans og politikk. Disse tre er selvsagt veldig viktige og helt avgjørende i det store skiftet vi står midt i, men utfordringer viser at vi trenger indre bærekraft for å optimalisere ressursene våre.

Vi aldri har vært så bekymret, stresset og i smerte som vi er i dag.

Utydelige strategier

En annen utfordring, som ikke gjør det lettere, er at de fleste selskapers bærekraftsstrategi ikke er forankret i organisasjonen. Som vi kan se i Arthur D. Little-rapporten "Overcoming the challenges to Sustainability" fra 2022, der de har foretatt intervjuer i 85 store og mellomstore bedrifter fra hele verden, er bærekraftstrategier ikke på plass, eller så blir ikke den strategien som er presentert forstått av de ansatte. Det siste gjelder i 71 prosent av bedriftene. Selv blant de som har en strategi på plass, innrømmer nærmere to av tre at effekten og retningen ikke er tydelig for de ansatte.  

Så med mennesker som ikke har kapasitet til å drive endring på grunn av stress og utbrenthet, og med strategier som ikke er forstått og forankret i organisasjoner, hvordan kan vi lykkes?

Svaret er indre bærekraft. Og pionerene innenfor regenerativt tankesett og indre bærekraft, Laura Storm og Giles Hutchins definerer Inner Sustainability slik:

«Sustainability that fosters creativity and play, wellbeing and whole-body intelligence, applies nature’s wisdom, thinks in interconnected systems, and takes into account an individual’s sense of purpose within the whole».


Relaterte innlegg

Her kan du lese andre innlegg av samme forfatter.