Banner
PR-PRAT

Meningsfulle merkevaresamarbeid

Når to merkevarer ser at de kan oppnå mer ved å jobbe sammen, enn hver for seg, åpnes det for et samarbeid som gir mening. Både med tanke på bedre og mer bærekraftige løsninger, men også med tanke på kommunikasjon og engasjerende opplevelser for publikum.

Jeg har tidligere i PR-prat skrevet om hvordan ambisiøse mål og fantasi, altså evnen til å forestille oss noe helt nytt, kan støtte produktutvikling som beveger oss i en mer bærekraftig retning. Og om hvordan åpen og engasjert kommunikasjon spiller en helt sentral rolle i å drive utviklingen fremover.

SKREVET AV

Kristin Fjeld, kommunikasjonssjef i Polestar Norge. Skriver fast på PR-prat.

Evnen til å engasjere - sammen

Jo mer jeg beveger meg inn i sfæren for radikal endring, jo mer innser jeg at det kanskje aller, aller viktigste er samarbeid. Samarbeid mellom ulike merkevarer, ulike disipliner og fag, og samarbeid på tvers av ulike bransjer. Opplagte samarbeid, men også samarbeid som inspirerer og kanskje overrassker, som man ikke helt skjønner noe av ved første øyekast, men som gir mening når man graver seg ned i materien.

Næringlivet omstiller seg stadig til mer bærekraftig drift, men for å lykkes med egne mål vil man støte på utfordringer som ikke kan løses i isolasjon. Dette kan være felles målestandarder for bransjen, utfordringer knyttet til råvareinnhenting eller evnen til å engasjere et stort publikum. Her må vi utnytte kraften som ligger i ulike synspunkter, bakgrunner og kompetanseområder. Vi må ha mer mangfold, gjerne gjennom flere samarbeid, som igjen fostrer kreativitet og innovasjon.

Jo mer jeg beveger meg inn i sfæren for radikal endring, jo mer innser jeg at det kanskje aller, aller viktigste er samarbeid

Nye perspektiver

I Polestar skal vi akselerere skiftet til bærekraftig mobilitet gjennom design og innovasjon, og vi samarbeider med talenter og partnere som har lignende visjoner og deler våre verdier. Håpet er at dette fører til nye perspektiver, nye ideer og til og med produktutvikling som tar oss i en bedre retning. I Polestar 0-prosjektet, for eksempel, samarbeider vi med en lang rekke partnere og leverandører for å lage en helt klimanøytral bil innen 2030. Hydro skal hjelpe oss med utslippsfri aluminium, SSAB bidrar med fossilfritt stål og Mistra Carbon Exit, transformerer og avkarboniserer forsyningskjeder til bygninger, infrastruktur og transport. Alle kommer med konkrete og verdifulle bidrag for at vi skal kunne nå målet.

Noen ganger vet vi ikke helt hva som vil komme ut av samarbeidet før vi begynner, men vi tar en sjans fordi vi tror det kan inspirere oss til å tenke annerledes, som igjen gir grobunn til nye løsninger. Et slikt eksempel er partnerskapet vi har med MUNCH.

Lærer av kunsten

MUNCH skaper sterke kunstopplevelser for et bredt og mangfoldig publikum og trekker linjer mellom fortid, samtid og framtid. ​Det er mye vi ikke vet om Edvard Munch, men vi vet at han utfordret normene og at han var opptatt av natur, estetikk og teknologi. Kunstverdenen generelt har alltid vært gode på å utfordre det etablerte og se ting fra nye perspektiver. Det er mye fantasi og skaperglede.

Sammen med MUNCH har vi nylig laget en guidet kjøretur gjennom Oslos gater, der man kan lytte til historier om Edvard Munch på vei til Ekebergskrenten, der han trolig fikk inspirasjon til maleriet Skrik, og videre til atelieret hans på Ekely. Opplevelsen, som har fått navnet «MUNCH continues», går ut på at man kan testkjøre en Polestar 2 etter et besøk på museet MUNCH og fortsette oppdagelsesferden med en audiovisuell guide ute i den virkelige verden. Dette er en ny og litt annerledes opplevelse, som også gir MUNCH tilgang til nye kanaler for å spre kunnskap om kunstneren.

​Det er mye vi ikke vet om Edvard Munch, men vi vet at han utfordret normene og at han var opptatt av natur, estetikk og teknologi.

 

Tre trinn til et verdifullt partnerskap

Når to merkevarer ser at de kan oppnå mer ved å jobbe sammen, enn hver for seg, åpnes det for et samarbeid som gir mening. Både med tanke på bedre og mer bærekraftige løsninger, men også med tanke på kommunikasjon og engasjerende opplevelser for publikum.

Det er mange grunner til at man kan bli nysgjerrig på andre – men, ved utforskning, utvikling og kommunikasjon av et samarbeid bør man hovedsaklig fokusere på tre ting:

  • Hensikt: Hva er den intuitive forbindelsen mellom merkevarene og hva er hensikten med et samarbeid? Hva er det vi har til felles og hva er det vi kan oppnå sammen?

 

  • Bevis: Hva er det håndfaste beviset på at merkevarene faktisk tilfører verdi til hverandre? Hvilke bedre løsninger er det vi kan utvikle i fellesskap, som vi ikke kunne gjort alene?

 

  • Aktivering: Hvilke aktiviteter vil vi kunne gjennomføre for å engasjere publikum? Hvordan kan vi bygge entusiasme rundt prosjektet, slik at vi sikrer støtte og gjennomslag?

Hvis man treffer blink på disse tre, vil publikum oppleve at partene i samarbeidet beriker opplevelsen av hverandre og tilfører noe som er nytt og bedre.

​Ut av krisen

 

«MUNCH continues» er første skritt på veien til mer berikende opplevelser i og utenfor bilen, muliggjort gjennom bilens teknologi og infotainment-system. Opplevelser som dette vil kanskje også bidra til at enda flere får øynene opp for å kjøre elektrisk. Det trengs i en verden hvor 98,5 % av bilparken fortsatt går på fossile brennstoff.

 

Vi må designe, innovere, utvikle og markedsføre oss en vei ut av klimakrisen. Vi må forsøke å skape bedre løsninger og opplevelser som engasjerer. Og da må vi utforske relevante, nye og spennende samarbeid som kan ta oss dit.

 


Relaterte innlegg

Her kan du lese andre innlegg av samme forfatter.